Sverigehälsan AB | Org. nr. 55 64 06-9861 | 040 - 698 60 00 | info@sverigehalsan.se | Nils Forsbergs plats 3 - 217 54 Malmö | Elevportal

START UTBILDNINGAR ANMÄL DIG BESTÄLL MATERIAL FINANSIERING DELTAGARRÖSTER SEMINARIER FÖRETAG KONTAKT

Dela och rekommendera
I samarbete med Studentum.se


Share |


Klicka för att visa kursdagar:
Malmö 24/11-16

Kursavgift:
42 700 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 4 200 kr.

Prisexempel för litteratur:
Obligatorisk: 1 971 kr
Rek. referenslitteratur: 1 359 kr

Upplägg och omfattning:
10 utbildningsblock á två dagar under 1 år

Läs mer om denna utbildning:
Utbildning.se
Studentum

blankett:kbt:
Målbeskrivning
Avbokningsregler

Beskrivning av KBT enl. BTF & sfKBT


Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Inom kognitiv beteendeterapi utgår man från en beteendeanalys av samspelet mellan dessa faktorer. Grunden för analysen är att varje människa är unik, vilket gör den högst individualiserad. Utbildningen ger tillämpningsbara kunskaper inom kognitiv beteendeterapi med inblick i arbetssätt vid beteendeproblem som bl.a. ångest, depression, ätstörningar och missbruk. Deltagaren introduceras dessutom i DBT, ACT och ART. Fokus läggs på fall och praktiska övningar. Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i samtal och där förhållningssätt och metoder inom den kognitiva beteendeterapin kan vara ett viktigt redskap i arbetet. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personalinriktat arbete. Utbildningen kan med fördel användas av arbetsgrupper, team och enheter som vill skaffa sig en gemensam grund för arbetet.

Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. I samtalen lär sig klienten att se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.

VÅRA FÖRELÄSARE

Utbildningen leds av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi.

BEHÖRIGHET

För att antas till utbildningen ska du ha utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande, psykosocialt eller pedagogiskt inriktat yrke med fortlöpande kontakt med klienter, patienter, elever eller personal.
Alternativt kan du uppfylla kraven på annat vis, t. ex. genom arbetslivserfarenhet.


Utbildningens syfte och målsättning
Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper inom kognitiv beteendeterapi och kan fungera som kompetensutveckling för flera olika yrkesgrupper. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personalinriktat arbete.

Undervisningsform
Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med praktiska övningar och självkännedomsträning. Fokus läggs på fall och exempel hämtade från deltagarnas arbete med klienter, patienter, elever och medarbetare.

Utöver den kognitiva beteendeterapins historik, grunder och förhållningssätt ger utbildningen tillgång till en omfattande uppsättning verktyg såsom tillämpad beteendeanalys, kognitiv analys och samtalsmetodik. Utbildningen tar också upp arbetssättet vid en rad behandlingsbara områden.

Kurs i Kris och Krishantering

Start: Malmö 2015-04-27 | Stockholm 2015-05-11

Sverigehälsan presenterar en unik kurs för dig som effektivt och målinriktat vill arbeta med människor i kris. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan stödja och hjälpa en människa ur en kris.

Läs mer!

Stäng och visa inte igen