Medveten närvaro och acceptans

En kurs under tre dagar för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor.

Boka direkt

Kursen är upplevelsebaserad och ger grundläggande kunskap inom Mindfulness som ett professionellt redskap och förhållningssätt i livet. Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

 • närvaro och lyhördhet i samtal
 • möten människor i svåra samtal
 • tillit och allians
 • möta och hantera stress hos dig själv och andra
 • hantera relationer privat och på jobbet
 • att göra medvetna val
 • klar och tydlig kommunikation
 • ökad möjlighet att hantera förändringar och utmaningar
 • behålla energi i mötet med andra (självomhändertagande)
 • fördjupad självkännedom
 • ökad medvetenhet om egna vanemönster
 • ökad förståelse och medvetenhet om andras beteenden
 • hantera oro, ångest och smärta
 • förbättrad magkänsla och intuition
 • ökad glädje och energi

Omfattande forskning visar att mindfulness är verksamt vid bl a stress, ångest och smärtproblematik. Genom träningen lär du dig att bli medveten om och förhålla dig till tankar, känslor, kroppsförnimmelser och vanemönster. Du får redskap för att förebygga stress och för att hantera och integrera upplevelser och erfarenheter i livet och arbetslivet. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid bl a stress, smärtproblematik, depressioner och ångest. Medveten närvaro är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att vara mer lyhörd för egna behov och ta hand om sig själv i arbetet med andra människor.

Om kursledaren

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

Kursdagar

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Malmö

mån 2017-11-06
tis 2017-11-07
ons 2017-11-29

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Stockholm

mån 2018-01-29
tis 2018-01-30
ons 2018-01-31

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka utbildning

Baskurs i Mindfulness

 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 500 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 5 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 500 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.