Vill du få andra att må riktigt bra?

Boka direkt

Utbildningens upplägg

 • Fokus på att kommunicera och förmedla hälsa
 • Yrkesverksamma och erfarna lärare
 • En 1-årig yrkesutbildning
 • Halvdistans – tre heldagar i månaden på skolan
 • Kursstarter i Stockholm och Malmö

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning på olika orter i landet.
Läs mer
 om kommunal vuxenutbildning här.

Bli Friskvårds- och kostkonsult

Samhället behöver dig som kan hälsa

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på oss samtidigt som vi strävar mot ett friskare liv. Vi söker dig som vill vara med och möta detta växande behov i samhället.

Vill du göra skillnad på riktigt?

Friskvårds- och Kostkonsult är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att utveckla hälsa för individer, grupper och organisationer. Utbildningen passar dig som har ett intresse för friskvård, kost, hälsa och personlig utveckling.

Verktyg och metoder som bidrar till hälsa

Med din personliga utveckling i fokus får du metoder och verktyg för att förmedla kunskap, förhållningssätt och praktiska insatser för hälsa. Du lär dig att kartlägga, planera och genomföra aktiviteter kopplade till hälsa.

Ta rollen du har idag till nästa nivå

Utbildningen passar både dig som vill skaffa dig en ny yrkesroll inom friskvård och dig som vill komplettera din kunskap. Det är vanligt att deltagare som arbetar inom vård och omsorg ser utbildningen som nästa steg i sin utveckling.

Halvdistans – våra elever bor i hela Sverige

Utbildningen är på ett år med undervisning på skolan tre heldagar i månaden. Därför passar den även dig som bor långt från studieorten. Våra elever bor i hela landet.

Godkänd och kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuterna

Sverigehälsan har ett samarbete med Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som är branschens största förbund. Utbildningen är godkänd och kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Hur arbetar en friskvårds- och kostkonsult?

Hjälp andra att prioritera hälsan

Din viktigaste uppgift som friskvårdskonsulent är att hjälpa människor att hitta en livsstil som främjar deras hälsa och personliga utveckling. Du motiverar och inspirerar till andra gör val i livet som är bra för hälsan.

Vägled till en sund livsstil  

Du arbetar både med det fysiska och mentala. Rådgivning om hälsa är en viktig del av friskvårdskonsulentens arbete. När du stimulerar till förändring av livsstil och personlig utveckling kommer du i kontakt med människor varje dag.

Din roll är central på arbetsplatser

Som friskvårdsansvarig på en arbetsplats kartlägger du personalens hälsoläge. Detta är ett led i att planera och utforma en strategi för arbetet med friskvård. Du erbjuder arbetsgivare möjligheten att stärka frisknärvaron genom förebyggande insatser inom området hälsa.

Anställd eller egen – valet är ditt

Många av våra deltagare börjar arbeta på gym och hälsoföretag efter utbildningen. Det är även vanligt att deltagare väljer att starta egna företag.

Hälso- och friskvårdsbranschen är öppen för dig

Som Friskvårds- och kostkonsult kan du arbeta inom hela hälso- och friskvårdsbranschen. Våra deltagare kan efter utbildningen arbeta som  hälsocoacher, livscoacher, livsstilscoacher och personliga coacher – kärt barn har många namn. Titlarna varierar men målen är desamma: att ge hälsorådgivning och att främja hälsa.

Undervisande personal

Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller en bred uppsättning teoretiska och praktiska verktyg för yrkesmässigt arbete.

Ur innehållet:

Introduktion:
– Vår livsmiljö och våra levnadsvanor
– Fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning
– Fysisk aktivitet

Kondition:
– De syretransporterande organen
– Träningsdagbok
– Jogging & powerwalk
– Konditionstest

Styrketräning:
– Hur och varför styrketräning?
– Anatomi
– Belastningsprinciper
– Styrketest och rörlighetstest
– Styrketräning i maskiner

Motionsgymnastik:
– Musik som verktyg
– Motionsgympapass

Hjärt- och lungräddning (HLR):
– Kurs och kursbevis enligt Svenska rådet för Hjärt-lungräddning

Ergonomi:
– Ergonomisk teori
– Ergonomisk analys av arbetsplatsen !

Fysisk aktivitet, bl a:
– Stavgång
– Powerwalk
– Core-träning
– Friluftsliv

– Kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler
– Glykemiskt index
– Matsmältningen
– Kost- och näringsrekommendationer
– Kostrelaterade sjukdomar
– Specialkost
– Kostupplägg för olika grupper
– Övervikt och fetma
– Socker och sockerkänslighet
– Kost och idrott
– Hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter
– Salutogent förhållningssätt
– Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa
– Metoder för att analysera människors hälsotillstånd
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor
– Samtalsteknik, samtalsstruktur och samtalets ramar
– Kommunikationens grunder
– Lyssnande – aktivt lyssnande, effektivt lyssnande
– Kroppsspråk
– Betydelsen av att kunna uttrycka och tolka egna och andras känslor
– Den kognitiva samtalsmodellen
– Det lyssnande samtalet
– Det inre samtalet
– Den sokratiska frågemetoden
– Alternativa behandlingsmetoder
– Lagstiftning inom det alternativmedicinska området
– Massagens effekter
– Anatomi
– Massageteknik
– Indikationer och kontraindikationer för massage
– Organisation och ledarskap
– Olika ledarroller/situationer
– Grupprocesser
– Kvinnligt och manligt ledarskap
– Att planera, leda och utvärdera aktiviteter
– Att sätta upp mål – Vad är jag bra på och vad kan jag bli bättre på
– Etik och moral, värderingar och attityder
– Teamövningar
– Intervjuteknik
– Olika kommunikationsmodeller
– Handledning som kunskapsutvecklande process
– Kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod
– Tankar, känslor och beteenden
– Schemamodellen – självbilden
– Schemamodellen – positiva och negativa tankar
– Schemamodellen – automatiska tankar
– Dynfunktionella scheman
– Tankefällor
– Den kognitiva triangeln
– Hur vi tar in och bearbetar information
– Förändringsarbete
– Återkoppning och reflektion
– Olika avspänningstekniker
– Självbild
– Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
– Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
– Stress- och stresshantering
– Målinriktad mental träning
– Yoga
– Qigong
– Humor och lust – skrattets betydelse för hälsan
– Hälsa och motivation
– Entreprenörskap och företagande
– Affärsplan
– Grundläggande villkor för företagande
– Projektmetodik
– Mål, planering och utvärdering
– Rapportering
– Feedback
– Projektplan

Kursdatum

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning – Malmö

Block 1
mån 2017-09-18
tis 2017-09-19
ons 2017-09-20

Block 2
mån 2017-10-09
tis 2017-10-10
ons 2017-10-11

Block 3
mån 2017-11-06
tis 2017-11-07
ons 2017-11-08

Block 4
mån 2017-11-27
tis 2017-11-28
ons 2017-11-29

Block 5
mån 2017-12-18
tis 2017-12-19
ons 2017-12-20

Block 6
mån 2018-01-15
tis 2018-01-16
ons 2018-01-17

Block 7
mån 2018-02-12
tis 2018-02-13
ons 2018-02-14

Block 8
mån 2018-03-12
tis 2018-03-13
ons 2018-03-14

Block 9
mån 2018-04-09
tis 2018-04-10
ons 2018-04-11

Block 10
mån 2018-05-14
tis 2018-05-15
ons 2018-05-16

Block 11
mån 2018-06-11
tis 2018-06-12
ons 2018-06-13

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Nils Forsbergs plats 3
Malmö

Tid: 08.30-16.30

Grupp: FvkM51

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning – Stockholm

Block 1
mån 2017-09-18
tis 2017-09-19
ons 2017-09-20

Block 2
mån 2017-10-09
tis 2017-10-10
ons 2017-10-11

Block 3
mån 2017-11-06
tis 2017-11-07
ons 2017-11-08

Block 4
mån 2017-11-27
tis 2017-11-28
ons 2017-11-29

Block 5
mån 2017-12-18
tis 2017-12-19
ons 2017-12-20

Block 6
mån 2018-01-15
tis 2018-01-16
ons 2018-01-17

Block 7
mån 2018-02-12
tis 2018-02-13
ons 2018-02-14

Block 8
mån 2018-03-12
tis 2018-03-13
ons 2018-03-14

Block 9
mån 2018-04-09
tis 2018-04-10
ons 2018-04-11

Block 10
mån 2018-05-14
tis 2018-05-15
ons 2018-05-16

Block 11
mån 2018-06-11
tis 2018-06-12
ons 2018-06-13

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Hammarby Fabriksväg 61
Stockholm

Tid: 09.00-17.00

Grupp: FvkS45

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka utbildning

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 51 825 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 5 100 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.