Kursstart
Stockholm: 2021-03-08

51 825 kr inkl. moms

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning. Läs mer om kommunal vuxenutbildning här.

Vill du vara med och utveckla hälsa hos individer, grupper och organisationer?

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på oss samtidigt som vi strävar mot ett friskare liv. Vi söker dig som vill vara med och möta detta växande behov i samhället. Friskvårds- och Kostkonsult är en yrkesutbildning för dig som vill göra skillnad på individ- och gruppnivå. Utbildningen passar dig som har ett intresse för friskvård, kost, hälsa och personlig utveckling.

Boka direkt

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på halvdistans under ett år med undervisning på skolan under tre heldagar i månaden. Det innebär att upplägget passar även dig som bor långt från studieorten. Fokus ligger på att kommunicera och förmedla hälsa och undervisningen bedrivs av yrkesverksamma och erfarna lärare. Med din personliga utveckling i fokus får du metoder och verktyg för att förmedla kunskap och förhållningssätt. Du får lära dig att kartlägga, planera och genomföra aktiviteter kopplade till hälsa.

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning.
Läs mer
 om kommunal vuxenutbildning här.

Kommunal vuxenutbildning

Hur arbetar en friskvårds- och kostkonsult?

Din viktigaste uppgift som friskvårdskonsult är att hjälpa människor att hitta en livsstil som främjar deras hälsa och personliga utveckling. Du motiverar och inspirerar andra till att göra hälsofrämjande val i livet.

Som friskvårdsansvarig på en arbetsplats kartlägger du personalens hälsoläge. Detta är ett led i att planera och utforma en strategi för arbetet med friskvård. Du erbjuder arbetsgivare möjligheten att stärka frisknärvaron genom förebyggande insatser inom området hälsa.

Många av våra deltagare börjar arbeta på gym och hälsoföretag efter utbildningen. Det är även vanligt att deltagare väljer att starta eget företag.

Hälso- och friskvårdsbranschen är öppen för dig

Som Friskvårds- och kostkonsult kan du arbeta inom hela hälso- och friskvårdsbranschen. Våra deltagare kan efter utbildningen arbeta som hälsocoacher, livscoacher, livsstilscoacher och personliga coacher.

Vägled till en sund livsstil  

Du arbetar både med det fysiska och mentala. Rådgivning om hälsa är en viktig del av friskvårdskonsulentens arbete. När du stimulerar till förändring av livsstil och personlig utveckling kommer du i kontakt med människor varje dag.

Din roll är central på arbetsplatser

Som friskvårdsansvarig på en arbetsplats kartlägger du personalens hälsoläge. Detta är ett led i att planera och utforma en strategi för arbetet med friskvård. Du erbjuder arbetsgivare möjligheten att stärka frisknärvaron genom förebyggande insatser inom området hälsa.

Anställd eller egen – valet är ditt

Många av våra deltagare börjar arbeta på gym och hälsoföretag efter utbildningen. Det är även vanligt att deltagare väljer att starta egna företag.

Hälso- och friskvårdsbranschen är öppen för dig

Som Friskvårds- och kostkonsult kan du arbeta inom hela hälso- och friskvårdsbranschen. Våra deltagare kan efter utbildningen arbeta som  hälsocoacher, livscoacher, livsstilscoacher och personliga coacher – kärt barn har många namn. Titlarna varierar men målen är desamma: att ge hälsorådgivning och att främja hälsa.

Undervisande personal

Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Kursinnehåll

En utbildning för hjärta och hjärna. Vi arbetar med det friska och hälsosamma, med kropp och själ. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med att stärka och utveckla hälsa. Som friskvårds- och kostkonsult arbetar du förebyggande med aktiva hälsofrämjande insatser. Vi ger dig en uppsättning effektiva verktyg för praktiskt friskvårdsarbete på individ- och gruppnivå. Vi tror på styrkan i att förändra genom personlig insikt och erfarenhet. Därför utgår vi från dig och din personliga utveckling mot ett liv i hälsa och välmående. I utbildningen ingår en kurs i livsstilsanalys genom verktyget Firstbeat.

Ur innehållet:

 • Funktionell anatomi
 • Muskler, ursprung, fäste och funktion
 • Skelettuppbyggnad, funktion
 • Nervsystemets funktion
 • Arbete med digitalt 3D-program i anatomi
 • Kroppsanalys
 • Fysiologi
 • Andning
 • Cirkulation
 • Ämnesomsättning
 • Träningslära
 • Belastningsprinciper
 • Pulsbaserad träning
 • Intensitesmätning
 • Styrkekvalitéter
 • Testmetodik, styrke, konditions- och rörlighetstester
 • Programkonstruktion
 • Lokala och centrala effekter
 • Rekommendationer
 • Styrketräning teoretiskt och praktiskt
 • Stabilitetsträning praktiskt
 • Hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Kurs och kursbevis enligt Svenska rådet för Hjärt-lungräddning
 • Idrotts- och belastningsskador
 • Kontraindikationer – åtgärder
 • Teoretiskt och praktiskt
 • Kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler
 • Glykemiskt index
 • Matsmältningen
 • Kost- och näringsrekommendationer
 • Kostrelaterade sjukdomar
 • Kostupplägg för olika grupper
 • Övervikt och fetma
 • Socker och sockerkänslighet
 • Kost och idrott
 • Hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter
 • Salutogent förhållningssätt
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor
 • Samtalsteknik, samtalsstruktur och samtalets ramar
 • Kommunikationens grunder
 • Lyssnande – aktivt lyssnande, effektivt lyssnande
 • Kroppsspråk
 • Den kognitiva samtalsmodellen
 • Tankar, känslor och beteenden
 • Schemamodellen – självbild och tankar
 • Tankefällor
 • Den kognitiva triangeln
 • Förändringsarbete
 • Återkoppling och reflektion
 • Alternativa behandlingsmetoder
 • Lagstiftning inom det alternativmedicinska området
 • Massagens effekter
 • Anatomi
 • Massageteknik
 • Indikationer och kontraindikationer för massage
 • Organisation och ledarskap
 • Olika ledarroller/situationer
 • Grupprocesser
 • Kvinnligt och manligt ledarskap
 • Att planera, leda och utvärdera aktiviteter
 • Att sätta upp mål – Vad är jag bra på och vad kan jag bli bättre på
 • Etik och moral, värderingar och attityder
 • Teamövningar
 • Intervjuteknik
 • Olika kommunikationsmodeller
 • Olika avspänningstekniker
 • Självbild
 • Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
 • Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
 • Stress- och stresshantering
 • Yoga
 • Qigong
 • Humor och lust – skrattets betydelse för hälsan
 • Hälsa och motivation
 • Entreprenörskap och företagande
 • Affärsplan
 • Grundläggande villkor för företagande
 • Projektmetodik
 • Mål, planering och utvärdering
 • Rapportering
 • Feedback
 • Projektplan
 • Livsstilsanalys – FirstBeat, praktiskt
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp
 • KASAM (känsla av sammanhang)
 • Stress och stresshantering
 • Målinriktad mental träning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får en del av ditt lärande direkt ute på en för din utbildning relevant arbetsplats. Målet är att du ska få använda dina teoretiska kunskaper och börja skapa din nya yrkesidentitet. Under APL-perioden följer du din handledares schema vilket kan innebära andra arbetstider än de som gäller för den ordinarie undervisningen.

Kursdatum

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning – Stockholm

Block 1
Mån 2021-03-08
Tis 2021-03-09
Ons 2021-03-10

Block 2
Mån 2021-03-29
Tis 2021-03-30
Ons 2021-03-31

Block 3
Mån 2021-04-26
Tis 2021-04-27
Ons 2021-04-28

Block 4
Mån 2021-05-24
Tis 2021-05-25
Ons 2021-05-26

Block 5
Mån 2021-06-21
Tis 2021-06-22
Ons 2021-06-23

Block 6
Mån 2021-08-09
Tis 2021-08-10
Ons 2021-08-11

Block 7
Mån 2021-08-30
Tis 2021-08-31
Ons 2021-09-01

Block 8
Mån 2021-09-27
Tis 2021-09-28
Ons 2021-09-29

Block 9
Mån 2021-10-25
Tis 2021-10-26
Ons 2021-10-27

Block 10
Mån 2021-11-15
Tis 2021-11-16
Ons 2021-11-17

Block 11
Mån 2021-12-13
Tis 2021-12-14
Ons 2021-12-15

 

Plats:
Hammarby fabriksväg 61, 6tr
120 30 Stockholm

Tid: 09.00-17.00

Grupp: S51

Boka utbildning

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 51 825 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 5 100 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.