Om utbildningen

Kursstart:

Malmö 2017-10-03 Visa kursdagar

Kursavgift:

42 700 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 4 200 kr.

Prisexempel för litteratur:

1 971 kr

Upplägg och omfattning:

10 utbildningsblock á två dagar under 1 år.
Läs mer Boka direkt

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Den kognitiva beteendeterapin gör en beteendeanalys av samspelet mellan dessa faktorer. Utbildningen ger inblick i metoder för att behandla beteendeproblem som stress, ångestproblematik, depression, ätstörningar och missbruk, samt att arbeta med motivations- och förändringsarbete för individer och grupper. Fokus läggs på fallstudier och praktiska övningar. Sedan utbildningens start 2005 har vi startat mer än sjuttio grupper på ett tiotal orter i landet och drygt två tusen yrkesaktiva personer har genomgått utbildningen.

Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. I samtalen lär sig klienten att se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.

Våra föreläsare

Utbildningen leds av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi.

Behörighet

För att antas till utbildningen ska du ha utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande, psykosocialt eller pedagogiskt inriktat yrke med fortlöpande kontakt med klienter, patienter, elever eller personal.
Alternativt kan du uppfylla kraven på annat vis, t. ex. genom arbetslivserfarenhet.

Utbildningens syfte och målsättning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper inom kognitiv beteendeterapi och kan fungera som kompetensutveckling för flera olika yrkesgrupper. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och skötare samt socialarbetare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete och personalinriktat arbete.

Undervisningsform

Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med praktiska övningar och självkännedomsträning. Fokus läggs på fall och exempel hämtade från deltagarnas arbete med klienter, patienter, elever och medarbetare.

Utöver den kognitiva beteendeterapins historik, grunder och förhållningssätt ger utbildningen tillgång till en omfattande uppsättning verktyg såsom tillämpad beteendeanalys, kognitiv analys och samtalsmetodik. Utbildningen tar också upp arbetssättet vid en rad behandlingsbara områden.

Kursdatum

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka utbildning

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 42 700 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 4 200 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.