Steg-1 i den Certifierade lärarutbildningen i MBSR enligt Center For Mindfulness

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Utbildningen ger dig konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera stress, smärta ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån.

Utbildningen ger dig teoretisk kunskap, praktisk träning i att leda och fördjupa egen träning. Genom egen träning i att uppmärksamma och förhålla dig till tankar och känslor utvecklar du din förmåga att möta andra. Utbildningen ger dig förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom exempelvis personal- och ledarskapsutveckling, socialt arbete, skola, vård och behandling.

Utbildningen bygger på egen träning samt 6 undervisningstillfällen med teori, gemensam träning, reflektion och dialog.

Unikt för kursen till mindfulnessinstruktör hos oss:

 • Håller hög kvalitet genom förankring i och koppling till det evidensbaserade MBSR-programmet.
 • En av Sveriges mest väletablerade lärare i mindfulness och MBSR leder kursen. Katarina Lundblad undervisar sedan flera år både hos oss och på Center for Mindfulness Sweden, CfM-Sweden.
 • Går du denna utbildning och sedan önskar fördjupa dig ytterligare samverkar vi med CfM-Sweden, Camilla Sköld som ger certifierande lärarutbildning i MBSR. CfM-Sweden arbetar för och följer internationella guidelines avseende innehåll och kvalité på lärarutbildning i mindfulnessbaserad metodik.

Hur kan jag använda utbildningen?

Den egna träningen är central, oavsett om du arbetar med individer eller grupper.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagare i utbildningen har bl a varit lärare, hr-personal, ledare, behandlare, vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, personal inom äldrevård, diakoner och präster. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull.

Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Utbildningen öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi. Som instruktör i mindfulness blir du också bättre på att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.

För information kring de olika stegen mot en lärarcertifiering i MBSR, se:
cfms.se – Stegen till Lärarcertifiering

Vår Instruktörskurs är den enda i Sverige där du kan gå vidare till Steg-2 i den internationella lärarutbildningen i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Vi har sedan flera år ett samarbete med Center for Mindfulness Sweden.

”Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.”
Jon Kabat Zinn

Upplägg och innehåll

Vi träffas under 6 heldagar, 2+2+2 dagar, varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller bl a kropps­scanning, mindfulnessmeditationer och mindful yoga samt reflektioner i grupp. Mellan varje utbildningstillfälle får du träningsuppgifter, både s k formella övningar och vardagsträning som följs upp vid nästa tillfälle.

Under de första dagarna går vi igenom åttaveckorsprogrammets intention, upplägg och innehåll. Vi tränar praktiskt och introducerar de s k formella övningar och teman, t ex stress, behagliga och obehagliga förnimmelser, stressande möten.

De kommande dagarna fokuserar vi på MBSR-programmets teoribakgrund och koppling till stressmedicinsk forskning, gruppdynamik och kommunikation. Under den tysta dagen får vi möjlighet att fördjupa vårt utövande och stanna i den medvetna närvaron under en sammanhållen heldag.

Mot slutet av utbildningen kopplar vi träningen till vårt yrkesliv och vår vardag.

Den röda tråden i utbildningen är:
– Intention
– Uppmärksamhet
– Attityder

Litteratur och kursmaterial

Kursmaterial samt nedladdningsbara guidade meditationer ingår i kursavgiften.

Rekommenderad litteratur:
Jon Kabat-Zinns bok ”Vart du än går är du där” som ljudbok.
Andra upplagan och senaste versionen av Jon Kabat-Zinns bok Full Catastrophe Living från 2013 med uppdaterad forskning

Kursledare

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla.. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

Kursdatum

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka utbildning

Instruktör i Mindfulness, 6 dagar

 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 14 400 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.