”Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.”
Jon Kabat Zinn

Steg-1 i den Certifierade lärarutbildningen i MBSR enligt Center For Mindfulness

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, och använda mindfulness för egen del som bas i individuella samtal. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att lära människor att hantera och återhämta sig från stress, och möta smärta och ångest. Som mindfulnessinstruktör hos Sverigehälsan får du en värdefull grund som är användbar oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån.

Utbildningen ger dig teoretisk kunskap och praktisk träning i att leda andra, samt fördjupad egen träning och förståelse för intentionen i övningarna. Du ges också förutsättningar att som instruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom exempelvis personal- och ledarskapsutveckling, socialt arbete, skola, vård och behandling.

Utbildningen bygger på egen träning samt sex stycken undervisningstillfällen med teori, praktisk träning, eget utforskande (self-inquiry), reflektion och dialog. Under kursens gång fokuseras på den egna träningsprocessen kombinerat med övningar som syftar till att öva upp de pedagogiska färdigheterna kring hur och vaddu kommer instruera i mindfulness.

I kursen kommer du gå från praktiska övningar, utforskande och reflektion kring den egna erfarenheten och delande i helklass, till att prata om övningens reflektion. Mellan tillfällena får du hemuppgifter och övningar för att integrera övandet i din vardag.Det egna utövandet, integreringen och förståelsen av mindfulness är centrala utgångspunkter för mindfulnessbaserad stressreduktion.

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbasrad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Instruktörskursen ger deltagaren fördjupad erfarenhet och kunskap att leda individer och grupper i mindfulness.

Unikt för kursen till mindfulnessinstruktör hos Sverigehälsan:

 • Håller hög kvalitet genom förankring i och koppling till det evidensbaserade MBSR-programmet.
 • En av Sveriges mest erfarna lärare i mindfulness leder kursen. Katarina Lundblad är en av några få som är certifierad lärare via Center for mindfulness, USA, undervisar sedan flera år både hos Sverigehälsan och på Center for Mindfulness Sweden, CfM-Sweden.
 • Går du denna utbildning och sedan önskar fördjupa dig ytterligare samverkar vi med CfM-Sweden, Camilla Sköld som ger certifierande lärarutbildning i MBSR. CfM-Sweden arbetar för och följer internationella guidelines avseende innehåll och kvalité på lärarutbildning i mindfulnessbaserad metodik.

Hur kan jag använda utbildningen?

Den egna träningen är central, oavsett om du arbetar med individer eller grupper.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagare i utbildningen har bl a varit lärare, hr-personal, ledare, behandlare, vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, personal inom äldrevård, diakoner och präster. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull.

Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Utbildningen öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi. Som instruktör i mindfulness blir du också bättre på att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.

För information kring de olika stegen mot en lärarcertifiering i MBSR, se:
cfms.se – Stegen till Lärarcertifiering

Vår Instruktörskurs är den enda i Sverige där du kan gå vidare till Steg-2 i den internationella lärarutbildningen i MBSR via Center for Mindfulness i USA. Vi har sedan flera år ett samarbete med Center for Mindfulness Sweden.

Förkunskapskrav

Sverigehälsans Baskurs i Mindfulness, 8 v kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR eller likvärdig kurs.

Upplägg och innehåll

Vi träffas under 6 heldagar, 2+2+2 dagar. En av mötesdagarna genomförs i tystnad.

Kursen bygger på eget övande, reflektion individuellt och i grupp, varvat med teori.Kursens pedagogiska upplägg fokuserar på den egna träningsprocessen kombinerat med övningar som syftar till att öva upp de pedagogiska färdigheterna kring hur och vaddu ska instruera i mindfulness. Under kursens gång kommer du gå från praktiska övningar, utforskande och reflektion kring den egna erfarenheten och delande i helklass, till att prata om övningens reflektion.

Mellan tillfällena får du hemuppgifter och övningar för att integrera övandet i din vardag.Det egna utövandet, integreringen och förståelsen av mindfulness är centrala utgångspunkter för mindfulnessbaserad stressreduktion

Under den första modulen går vi igenom bakgrund och fakta om mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Vi går igenom det huvudsakliga innehållet och övningarna under veckorna 1–3, bland annat:
– direkt uppmärksamhet
– riktning av uppmärksamhet som ett sätt att träna hjärnan
– begreppet embodyment
– teori och praktisk träning i att uppleva välbehag fysiskt och hur det påverkar vår hjärna.

I modul två fokuserar vi på:
– stress och obehag samt
– sambandet mellan tanke-känsla-kropp ser ut
– hur man bemöter motstånd
– teori och praktiska övningar kopplade till stress i möte med människor och olika kommunikationsstilar.

Under den mötesdag som sker under tystnad får vi möjlighet att fördjupa vårt utövande.

Modul tre övar vi på att leda övningar och går igenom upplägget av 8-veckorskursen.

Den röda tråden i utbildningen är:
– Intention
– Uppmärksamhet
– Attityd

För att erhålla utbildningsbevis krävs full närvaro. Missade tillfällen tas igen vid senare termin eller kurs.

Litteratur och kursmaterial

Omfattande kurskompendium samt kostnadsfria ljudfiler ingår i kursavgiften. Du kommer även att få specifika Youtube-föreläsningar att lyssna på i hemuppgift.

Efter fullföljd utbildning erhåller du kursintyg som Mindfulness Instruktör i mindfulness.

Rekommenderad litteratur:

 • Jon Kabat-Zinns ”Vart du än går är du där” .
 • Jon Kabat-Zinns “Full Catastrophe Living” från 2013 med uppdaterad forskning
 • Mark Williams, John Teasdale, Zindel Seagal, Jon Kabat Zinn “Mindfulness en väg ut ur nedstämdhet”
 • Sarah Silvertone , Mindfulness Breakthrough: The Revolutionary Approach to Dealing with Stress,
 • Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad,  Fri från stress med mindfulness, (inköp Adlibris, Bokus)

Kursledare

Utbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning, traumautbildad och lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla.

Katarina är även utbildad i mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit böckerna: Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och Mannen med hästarna, berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT.

Kursdatum

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Boka utbildning

Instruktör i Mindfulness, 6 dagar

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 14 400 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.