Välkommen till året sista kostnadsfria seminarium!

Vi har nu möjligheten att bjuda in er till seminarium kring bonusfamiljer/ombildade familjer med Stina Pettersson från Familjeträdet. Seminariet vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandling, skola och liknande. Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer. Verksamheten har bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus. 

De svårigheter som en ombildad familj kan uppleva i relationer, kan många gånger utsättas för ”försök” i exempelvis terapi eller behandling. Utan vetskap om vilka mekanismer som en ombildad familj/bonusfamilj påverkas av finns det en risk att man direkt översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj som om det också skulle fungera i en ombildad familj. Detta kan leda till problem i den ombildade familjen om inte behandlaren eller socialarbetaren har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en ombildad familj.  Med ombildad familj menar vi, bonusfamilj, familjehem eller familjer med adoptivbarn.

Arbetet utgår från metoden Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljen som Familjeträdet är metodägare för i Sverige.

 

Seminariet kommer utgå från följande områden

  • Vad är det för skillnad på styv/bonusfamilj & kärnfamilj
  • Vanliga myter om ombildade familjer VS verkligheten
  • Känslomässigt bagage
  • Hur kan vi hjälpa par förbättra deras relation?
  • Varför är det så svårt att leva i en ombildad familj? (SCARF)
  • Klargörande styvfamiljsrollen
  • Relationen till styvbarnen
  • Vanliga utmaningar och lösningar

 

Stina Pettersson Familjeträdet bonusfamilj active parenting

Föreläsare:
Stina Pettersson som är socionom och har vidareutbildning inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT – metodik, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI). Stina har mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och socialtjänsten samt barn, unga vuxna och föräldrar i Familjeträdets regi. Sedan 2012 har Familjeträdet riktat sig till par, enskilda och familjer som har behövt vägledning genom bonusfamiljens snåriga vägar. Stina är även Grundare för Bonusmaman Magazine. Ett gratis e-magasin med tonvikt på bonusföräldrar, föräldraskap och relationer.

 

 

 

Datum/Tid
mån 2019-12-09
09:00 - 12:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.