Sverigehälsan har tillsammans med olika offentliga och privata verksamheter tagit fram en utbildning för föreståndare. Vi inbjuder nu till kostnadsfritt seminarium för att berätta om utbildningen.

Uppdraget som föreståndare är ett multidimensionellt uppdrag där du bär ansvaret för att säkerställa klientens/brukarens rättigheter. Ett ansvar att skapa förutsättningar i det dagliga arbetet för en trygg och säker behandling för klienterna/brukarna. Att intentionerna inom lagstiftningen och andra föreskrifter uppfylls samtidigt som du ansvarar för personalens rättigheter. Ibland krockar den ena partens behov med den andras. Detta kan skapa frågor och dilemman för dig. Det finns inte alltid ett givet svar som går att finna i föreskrifter och lagstiftning.

 

Utbildningen vänder sig till dig som

  • arbetar som föreståndare på/i kommunalt/privat/statligt/landstingsdrivet Hem för vård eller boende (HVB) och i verksamheter med stöd av LSS och SoL och vill utvecklas i din yrkesroll
  • uppfyller IVOs krav för föreståndare inom HVB och LSS men som ännu inte arbetar som föreståndare
  • är arbetsgivare och vill höja kompetensen hos dina föreståndare

Utbildningen behandlar följande områden

  • Uppdraget som föreståndare
  • Vård, omsorg och behandling genom historien
  • Att skapa värde för andra
  • Tillsyn och Tillståndsfrågor
  • Lagar och regleringar för verksamheten
  • Samarbetsaktörer, budgetarbete och ekonomistyrning
  • Deltagarna kommer ges möjlighet att arbeta med riktiga case

Läs gärna mer om utbildningen i sin helhet här!

Datum/Tid
ons 2020-01-22
09:00 - 11:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Detta evenemang är fullbokat.