Inspirations- och introduktionsdagen anordnas med anledning av lanseringen av vår nya utbildning:
Tre dagars fördjupningskurs – smärtforskning, Mindfulness och Mindful Self-Compassion (MSC)

Under denna introduktionsförmiddag fokuserar vi förutom att berätta om kursen och om smärtforskning på att lära oss några konkreta verktyg att använda i det dagliga arbetet och övning(ar) i Mindful Self-Compassion.

Smärta och smärtforskning

Många lever med långvarig smärta, något som självklart är svårt. I vissa fall är smärtan kronisk, något man måsta lära sig leva med. Man kanske inte kan minska smärtan men det finns metoder att minska lidandet i smärtan. Det finns forskning som visar att mindfulness och självmedkänsla är metoder som är verksamma vid kronisk och långvarig smärta. Interventionerna har alltså inte som syfte att minska smärtan utan att minska lidandet i smärtan. Det handlar om att det som händer i kroppen och de inre processerna som tankar, känslor, beteendet och samt automatiska reaktionsmönster. Träning kan öppna upp och ge möjlighet att hitta sin egen inre potential för förändring, utveckling och läkning.

Håller i dagen gör Camilla Dahlquist-Melin, utbildare på Sverigehälsan. Utöver att undervisa hos oss jobbar hon sedan många år på en smärtmottagning med patienter med olika smärttillstånd. Hon är socionom och psykoterapeut i grunden och har riktad in sig på affektfokuserad psykodynamisk terapi. Hon har kompetens inom IPT och KBT samt certifiering i klinisk hypnos och utbildad MBSR-instruktör och i MSC på Sverigehälsan.

Det är också Camilla som håller i Tre dagars fördjupningskurs – smärtforskning, Mindfulness och Mindful Self-Compassion (MSC) tillsammans med Anna Wejlemark. Utbildningen börjar den 4:e november, i Malmö.

Om utbildningen:
Kursen ger grundläggande kunskap och verktyg om smärta och smärthantering. Interventioner från mindfulness och self-compassion (självmedkänsla) kommer att användas för att nå affekter, förnimmelser och automatiska reaktionsmönster. Du som behandlare ges verktyg och en fördjupad förståelse som ökar din förmåga att möta patienter med smärta. Du får också kunskap om hur anknytningsmönster kan påverka patienters möjlighet och motivation till behandling och rehabilitering.

 

Har du frågor om dagen?

Maila: info@sverigehalsan.se

Datum/Tid
tor 2019-09-19
09:00 - 12:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.