Meny

Lågaffektivt bemötande – hur får vi till det?

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos. I många verksamheter möter vi ofta barn, unga och vuxna som saknar specifik diagnos men som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteenden. Ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt har därför blivit vanligt förekommande inom skolor, förskolor, behandlingshem och LSS och andra verksamheter.

För att lyckas med implementering av förhållningssättet krävs konkreta verktyg för personalen i det dagliga arbetet. Verktyg där personalen blir medveten om vad som händer med dem i olika situationer och sammanhang är en förutsättning för att lyckas behålla nivån av affekt på en låg nivå. Vi väljer nu att inkludera Mindfulness och MSC i vår 2-dagar LAB-utbildning. Genom ökad medvetenhet år man redskap för självreglering och återhämtning, på detta seminarium tar vi upp delar av innehållet i utbildningen.

Om föreläsaren

Jeanette Johansson-Ånmark, verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan, har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har erfarenhet av arbete med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet såsom tex Neuropsykiatriska funktionsvariationer. Jeanette har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där hon har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter. Hon är också utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogiklågaffektiv bemötande samt tydliggörande pedagogik.

Under seminariet får ni en inblick kring upplägget och grunderna. Seminariet vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandling, skola och liknande och kommer ta upp följande delområden:

Grunderna i LAB

  • Vår syn på människan
  • Ansvarsprincipen
  • Kontrollprincipen

Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetat

  • Hantera, Utvärdera & Förändra
  • Affektregleringsmodellen
  • Hur och när gör vi vad?
  • Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Datum/Tid
ons 2020-03-18
08:30 - 11:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här


2020/03/18|Skåneveckan 2019|