Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium som leds av Katarina Lundblad, utbildare i Mindfulnessbaserad stressreduktion och Mindful Self Compassion med bakgrund som socionom och terapeut. Detta tillfälle riktar sig främst till dig som är chef, jobbar med HR eller har medarbetaransvar inom vård, omsorg, behandling, socialförvaltning och skola. Under seminariet kommer Katarina tillsammans med er diskutera om det är långsiktigt hållbart att fokusera på människors behov av medkänsla på arbetsplatsen. Kanske finns det helt rationella argument för att sätta medkänsla på dagordningen?

Denna förmiddag bjuder vi på en genomgång av teori och forskning om medkänsla och självmedkänsla.

Intresset och förståelsen för medkänslans påverkan växer inom många olika sfärer. Nya ord och termer som Compassionomics och Compassionate leadership är idag vanligt förekommande. Compassionomics är en ny förgrening inom forskningen där man studerar medkänsla och hur det påverkar hela ledet inom sjukvård och omsorg. Forskning har visat att självmedkänsla och medkänsla har positiva effekter på såväl vårdtagares tillfrisknande och upplevelse av vården samt på fysisk och psykisk hälsa hos de anställda i form av minskad sjukfrånvaro och ökad tillfredsställelse i arbetet. Compassionate leadership handlar som det låter om de positiva effekter medkänsla har på ledarskap.

Till detta seminarium vill vi bjuda in dig som…

  • vill skapa en utvecklande och stödjande arbetsmiljö för dig och dina medarbetare som gynnar den personliga hälsan, samarbetet och lönsamheten
  • vill se en kultur av självomhändertagande och självmedkänsla där effektivitet och välbefinnande ökar samtidigt som sjukfrånvaro minskar
  • vill främja ett hållbart förändringsarbete i hela organisationen
  • vill veta mer om hur att förebygga empati och vårdgivartrötthet
  • vill fördjupa mötet med klienter
  • vill främja tillfrisknandet (för klienter/patienter) och upplevelsen av bemötandet från verksamheten

 

 

Tränar vi oss i compassion – medkänsla utvecklar vi vår förmåga att flytta oss till vårt trygghetssystem som innebär lugn och bemöta varandra med acceptans och vänlighet. Till skillnad från hotsystemet som innebär stress, konkurrens och prestige. Det bidrar till en trygg miljö och skapar förutsättningar för utveckling, samarbete och skaparglädje. Verksamheten påverkas positivt i form av driv och engagemang. En av huvudteserna i forskningen om medkänsla är att medarbetarna gör som chefen gör, en chef som visar medkänsla får mer troligt en arbetsgrupp som gör det.

 

”Effekterna av medveten närvaro inkluderar exempelvis ökad kognitiv flexibilitet – att kunna växla perspektiv – samt bättre koncentrationsförmåga, minneskapacitet och förbättrad förmåga att reglera våra känslor. Dessa och andra kognitiva förändringar kan leda till att vi förmår utveckla ett beteende där vi lever och handlar med större medkänsla och omsorg om kollektivet, hävdar forskarna.”

 

Med Mindful Self Compassion och medveten närvaro fördjupar du också mötet med såväl klienter som medarbetare genom att vara öppen och tillåtande mot dig själv och den du möter. Att kunna visa medkänsla påverkar dina patienter och klienters tillfrisknande och du sliter inte heller ut dig själv. För medkänsla och självmedkänsla smittar – det visas inte minst i en doktorsavhandling från Stockholms universitet, där man studerade personalomsättningen bland socialsekre­terare. Det visade att bra introduktion för nyanställda och uppskattning från chefen samt en bra relation hade mycket stor betydelse för att de anställda skulle trivas och stanna kvar.

 

Läs mer om hur meditation kan gör dig till en bättre beslutsfattare och ledare!

 

Datum/Tid
tor 2020-03-12
09:00 - 11:30

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.