Vi har tillsammans med flera offentliga och privata verksamheter tagit fram en utbildning för föreståndare. Vid detta tillfälle vill vi presentera utbildningsprogrammet som startar i maj 2020 och diskutera varför det behövs – tillsammans med er!

Föreståndaren bär det yttersta ansvaret för att säkerställa klienternas/brukarnas rättigheter. Ansvaret innefattar att skapa förutsättningar i det dagliga arbetet för en trygg och säker behandling. Man bär också ansvaret för att intentionerna inom lagstiftningen och andra föreskrifter uppfylls samtidigt som man ansvarar för personalens rättigheter. Det skapar dilemman – den ena partens behov kan krocka med den andras. Det finns inte alltid ett givet svar som går att finna i föreskrifter och lagstiftning.

Alla som är nyfikna på utbildningen är välkomna på denna träff – själva utbildningsprogrammet vänder sig till dig som

  • arbetar som föreståndare på/i kommunalt/privat/statligt/landstingsdrivet Hem för vård eller boende (HVB) och i verksamheter med stöd av LSS och SoL och vill utvecklas i din yrkesroll
  • uppfyller IVOs krav för föreståndare inom HVB och LSS men som ännu inte arbetar som föreståndare
  • är arbetsgivare och vill höja kompetensen hos dina föreståndare

 

Följande områden kommer behandlas under utbildningen

  • Uppdraget som föreståndare
  • Vård, omsorg och behandling genom historien
  • Att skapa värde för andra
  • Tillsyn och Tillståndsfrågor
  • Lagar och regleringar för verksamheten
  • Samarbetsaktörer, budgetarbete och ekonomistyrning
  • Deltagarna kommer ges möjlighet att arbeta med riktiga case

 

 

Varmt välkomna!

 

ssil.today skriver om utbildningen >>

Läs mer om utbildningen i sin helhet här >>

Datum/Tid
ons 2020-03-11
09:00 - 11:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här