Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan befinna sig i mycket hotfulla situationer där det inte går att få skydd inom den egna familjen eller släkten. Det är viktigt att inte underskatta risken för att utsättas för ytterligare våld. En bedömning av denna risk kan behöva göras vid flera tillfällen, både i en akut situation och sedan på nytt – en eller flera gånger. En hotbild kan snabbt förändras (Socialstyrelsen, 2014).

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer ska socialtjänsten göra en riskbedömning inom ramen för utredningar av vuxna och barn som utsätts för våld av en närstående, barn som bevittnar våld av eller mot en närstående och barn som utsätts för våld av en partner eller för hedersrelaterat våld. Riskbedömningen som gäller vuxna samt barn som utsätts för våld av en partner eller för hedersrelaterat våld bör enligt SOSFS 2014:4 göras med en standardiserad bedömningsmetod

Föreläsare är Naska Ismail. Hon har arbetat med socialt arbete i olika former. Hon har arbetat med  missbruksproblematik men även som kvalitetsgranskare inom privat vård och omsorg. Hon har god erfarenhet av att arbeta med just Hedersrelaterat förtryck och är utbildare i metoden PATRIARK (Kropp, Belfrage & Hart, 2013).

PATRIARK är en vägledningsmodell för bedömning av risk för hedersrelaterat våld som är framtagen för att användas inom exempelvis polis, socialtjänst och psykiatri.

Under seminariet kommer hon ge oss inblick inom följande områden

  • Vad är heder och hederskultur?
  • Hur går en riskbedömning till?
  • Vad är PATRIARK och hur blir man behörig att utföra en bedömning
  • Hur säkerställer man det inre skyddet hos en person som är utsatt

Datum/Tid
ons 2020-03-04
13:30 - 16:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.