Välkommen till lunchseminarium med Johan Waara – live på Facebook – med temat: Hur kan vi arbeta för att hjälpa unga med hemmasittarbeteenden?

Bakgrund:
Omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap och stort personligt lidande. Undersökningar visar att så många som 20 000 elever i grundskolan har en problematisk skolfrånvaro i Sverige (Skolinspektionen, 2016).

Besök gärna Sverigehälsans Facebooksida redan nu och läs mer om våra nyheter och utbildningar!

Om föreläsaren
Johan Waara är leg psykolog och utbildare. Han arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, personalvetare m.fl.) och har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Datum/Tid
tor 2019-05-16
12:00 - 13:00

Karta Otillgänglig