Välkommen till Sverigehälsans kostnadsfria seminarium!

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

I verksamheter möter vi ofta barn, unga och vuxna som saknar specifik diagnos men som har bekymmer med problemskapande och utmanande beteende. Ett lågaffektivt bemötande/förhållningssätt har därför blivit en vanligt förekommande inom skolor, förskolor, behandlingshem och LSS-verksamheter bl.a.

För att lyckas med implementering av förhållningssättet krävs konkreta verktyg för personalen i det dagliga arbetet.

Seminariet vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandling, skola och liknande och kommer ta upp följande delområden:

Grunderna i LAB

  • Vår syn på människan
  • Ansvarsprincipen
  • Kontrollprincipen

Verktygslådorna – hur omsätter vi LAB i det dagliga arbetat

  • Hantera, Utvärdera & förändra
  • Affektregleringsmodellen
  • Hur och när gör vi vad?
  • Om konsten att göra rätt saker vid rätt tillfälle

Föreläsare:

Jeanette Johansson-Ånmark, verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan, har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har erfarenhet av arbete med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet såsom tex Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jeanette har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där jag bl.a. har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter.

Jeanette har lång erfarenhet av att utbilda bl.a. inom Är även utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande samt tydliggörande pedagogik.

Vi har lagt in ett extra tillfälle på förmiddagen samma dag om du inte kan denna dag, det kan du boka in dig på om du klickar här!

Kontakt

Har du frågor?

E-post: jeanette.johansson-anmark(a)sverigehalsan.se
Telefon: 0763-146042

Datum/Tid
mån 2019-05-20
13:00 - 16:00

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.