Människor vi möter i våra verksamheter och i olika uppdrag har ofta ökade sårbarheter. Dessa tar tar sig uttryck på olika vis men gemensamt för många är att det finns en ökad stresskänslighet. Genom att identifiera stresstriggers på individnivå och arbeta med olika stresshanteringstekniker kan vi förebygga olika utmanade beteenden. Under seminariet kommer vi titta på hur vi kan arbeta för att stötta till en meningsfull och bättre fungerande vardag.

 

Under seminariet kommer vi fokusera på följande områden

  • Hur kan vi förstå stress och hur kan vi identifiera stresstriggers hos individen?
  • Hur kan vi arbeta med att identifiera stresshanteringstekniker på individnivå?
  • Hur skapar vi mening och hur kan vi arbeta för att stötta individen till en meningsfull och bättre fungerande vardag?

 

Om föreläsaren

Jeanette Johansson-Ånmark är verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan. Hon har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har arbetat med personer med ökade sårbarheter och stresskänslighet som neuropsykiatriska funktionsvariationer. Jeanette har arbetat i kommunala socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där hon har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter. Hon är utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogik, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Datum/Tid
mån 2019-10-07
17:00 - 19:30

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

 

Boka din plats här

Detta evenemang är fullbokat.