Tydlighet innebär enligt svensk synonymordbok att något är ”lätt att uppfatta, förnimma, inse”. Det kan också betyda ”klarlägga, åskådliggöra”. För oss människor innebär tydlighet att leva i ett sammanhang där kaos inte råder. Att leva i begriplighet skapar en grund för att kunna vara en meningsfullt handlande person i olika situationer.

Alla människor har behov av tydlighet men behoven kan tillfredsställas på olika sätt.

Hela livet är vi i behov av tydlig information för att förstå vår omgivning och leva i ett meningsfullt sammanhang. Samhället ger oss vägledning genom sin struktur, till exempel förbuds- och vägledningsskyltar som talar om vad vi får och inte får göra. Ett komplicerat samhälle kräver att det finns tydliga signaler för att vi ska kunna fungera och förstå vad som förväntas av oss.

Vi strävar efter kontroll i vår vardag och efter att kunna förutse konsekvenserna av våra val. Vårt behov av inre trygghet tillfredsställs dels genom att omgivningen är tydlig, dels genom den egna förmågan att skapa tydligheten i vårt huvud genom våra tankar.

Vår förmåga att tolka och förstå andra människors reaktioner hjälper oss att skapa tydlighet och förstå hur vi ska handla. Socialstyrelsen rekommenderar tydliggörande pedagogik i arbetet inom LSS verksamheter och menar att pedagogiken förebygger utmanande beteende.

Under seminariet får du en introduktion av pedagogiken och dess viktigaste delar.

Louise Ardoris podd från kaos till klarhet Sverigehälsan

Louise Ardoris är en uppskattad utbildare och handledare inom LSS och liknande verksamheter. Hon är själv utbildad bland annat inom pedagogik, handikapprätt och handikappvetenskap och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism och andra neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Hon har utbildats i tydliggörande pedagogik både i Sverige och vid TEACCH i USA. Hon utbildar, handleder och har med hjälp av sina erfarenheter och sin kunskap skrivit en bok om att arbeta med tydliggörande pedagogik. Louise driver podden – ”Från kaos till klarhet” och till vardags arbetar hon på Nimbusakademin.

 

Datum/Tid
mån 2020-05-25
09:00 - 11:00

 

Boka din plats här

Bokningen är stängd för detta evenemang.