”Vi hjälper små och stora organisationer att utvecklas,
bryta vanor och inspireras till förändring”

Sverigehälsan erbjuder kurser och utbildningar som bygger på forskning, för dig som arbetar med HR och ledarskap, hälsoutveckling, vård, skola och social omsorg. Vårt utbud av utbildningar erbjuder en bredd av kurser till nytta för dig och er verksamhet. Vi siktar alltid på att förmedla tillämpningsbara kunskaper och ett tydligt och mätbart resultat. Några exempel är kurser inom ledarskap och motivationsarbete, samtal, konflikt- och krishantering, stress och stresshantering samt beteendeanalys för organisationer. Till vår hjälp har vi en rad erfarna utbildare i form av bl a organisationspsykologer, hälsoutvecklare och arbetsmiljöexperter.

Våra utbildningar har stöd i modern psykologiforskning och har utvecklats för att möta era aktuella behov. Utöver våra öppna kurser och program som du hittar här på sverigehalsan.se så skräddarsyr vi kortare och längre utbildningsupplägg direkt för er inom en rad områden:

Vi hjälper redan en rad privata och offentliga verksamheter att utvecklas.
Välkommen att kontakta oss för en dialog kring era kompetensutvecklingsbehov.
Vi står mer än gärna till tjänst med referenser från tidigare uppdrag.
Låt Sverigehälsan ta hand om er kommande kunskapssatsning.

Kontakt:
Peter Stjernfeldt
Sverigehälsan AB
Telefon: 0708-82 70 60
E-post: peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se
www.sverigehalsan.se