Utbildningar inom kommunal vuxenutbildning HT20

Sverigehälsans utbildningar upphandlas av kommunens vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Utbildningarna kan dessutom upphandlas interkommunalt via vårt samverkansavtal med vuxenutbildning i Nacka. Upphandlas utbildningen via Nacka kommun är man bunden att gå utbildningen i Stockholm.

  • Samtliga kurser är nationella
  • Flertalet av de ingående kurserna ryms inom ramen för Yrkesvux
  • De kurser som inte faller inom Yrkesvux bör kunna rymmas inom ramen för statsbidrag för teoretisk utbildning

Våra yrkesinriktade utbildningar inom hälsoområdet bedrivs delvis på distans och kombinerar lärarledd undervisning i Stockholm med hemstudier. Detta gör det möjligt att studera på Sverigehälsan även om man är bosatt på annan ort.

Detaljplaner

Våra utbildningar upphandlas varje år som kommunal vuxenutbildning av flera av landets kommuner. Det går också att upphandla interkommunalt via vårt samarbetsavtal med vuxenutbildningen i Nacka. Klicka här för att komma till ansökan på Nacka kommuns hemsida.

Välkommen att kontakta oss på telefon 040 – 698 60 00 eller via info@sverigehalsan.se för ytterligare information.