Utbildningar inom kommunal vuxenutbildning HT18

Sverigehälsans utbildningar upphandlas av kommunens vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Utbildningarna kan dessutom upphandlas interkommunalt via vårt samverkansavtal med vuxenutbildning i Nacka. För att underlätta er upphandling av våra utbildningar har vi genomfört vissa viktiga förändringar i utbildningarna vilket medför följande fördelar för er:

  • Samtliga kurser är nationella
  • Flertalet av de ingående kurserna ryms inom ramen för Yrkesvux
  • De kurser som inte faller inom Yrkesvux bör kunna rymmas inom ramen för statsbidrag för teoretisk utbildning

Våra yrkesinriktade utbildningar inom hälsoområdet bedrivs delvis på distans och kombinerar lärarledd undervisning i Stockholm eller Malmö med hemstudier och arbetsplatsförlagd praktik. Detta gör det möjligt att studera på Sverigehälsan oavsett var i landet man bor.

Detaljplaner

Våra utbildningar upphandlas varje termin av kommunens vuxenutbildning på flera platser i landet och interkommunal upphandling kan ske bl a via Nacka Kommun. Välkommen att kontakta vår vuxenutbildningsansvarige Gunilla Andersson på telefon 040-698 60 02 eller via gunilla.andersson@sverigehalsan.se för ytterligare information.

Här hittar du detaljplaner med betygskriterier för de kurser som ingår i våra utbildningar.

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog
Diplomerad Avspänningspedagog
Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult
Diplomerad Kostrådgivare