Utbildningar inom kommunal vuxenutbildning HT20

Sverigehälsans utbildningar upphandlas av kommunens vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Utbildningarna kan dessutom upphandlas interkommunalt via vårt samverkansavtal med vuxenutbildning i Nacka. Upphandlas utbildningen via Nacka kommun är man bunden att gå utbildningen i Stockholm.

  • Samtliga kurser är nationella
  • Flertalet av de ingående kurserna ryms inom ramen för Yrkesvux
  • De kurser som inte faller inom Yrkesvux bör kunna rymmas inom ramen för statsbidrag för teoretisk utbildning

Våra yrkesinriktade utbildningar inom hälsoområdet bedrivs delvis på distans och kombinerar lärarledd undervisning i Stockholm eller Malmö med hemstudier. Detta gör det möjligt att studera på Sverigehälsan oavsett var i landet man bor.

 

Obs. våra utbildningar med start HT20 publiceras på Nacka kommuns hemsida 2020-04-16!

Detaljplaner

Våra utbildningar upphandlas varje år som kommunal vuxenutbildning av flera av landets kommuner. Det går också att upphandla interkommunalt via vårt samarbetsavtal med vuxenutbildningen i Nacka. Klicka här för att komma till ansökan på Nacka kommuns hemsida (starter HT20 publiceras 2020-04-16).

Välkommen att kontakta oss på telefon 040 – 698 60 00 eller via info@sverigehalsan.se för ytterligare information.