Utbildningar inom kommunal vuxenutbildning VT20/HT20

Sverigehälsans utbildningar upphandlas av kommunens vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Utbildningarna kan dessutom upphandlas interkommunalt via vårt samverkansavtal med vuxenutbildning i Nacka. Upphandlas utbildningen via Nacka kommun är man bunden att gå utbildningen i Stockholm.

  • Samtliga kurser är nationella
  • Flertalet av de ingående kurserna ryms inom ramen för Yrkesvux
  • De kurser som inte faller inom Yrkesvux bör kunna rymmas inom ramen för statsbidrag för teoretisk utbildning

Våra yrkesinriktade utbildningar inom hälsoområdet bedrivs delvis på distans och kombinerar lärarledd undervisning i Stockholm eller Malmö med hemstudier. Detta gör det möjligt att studera på Sverigehälsan oavsett var i landet man bor.

Detaljplaner

Våra utbildningar upphandlas varje termin av kommunens vuxenutbildning på flera platser i landet och interkommunal upphandling kan ske bl a via Nacka Kommun. Välkommen att kontakta vår vuxenutbildningsansvarige Gunilla Andersson på telefon 040-698 60 02 eller via gunilla.andersson@sverigehalsan.se för ytterligare information.