Enligt den årliga undersökningen som riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är Sverigehälsan en av de 4 skolor i Storstockholm som eleverna är mest nöjda med!

Samtliga 26 kommuner medverkade i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom länets vuxenutbildning

Målet med undersökningen är att förbättra kvaliteten på vuxenutbildningen och att lättare kunna jämföra olika utbildningar i hela Stockholms län.

Se hela resultatet här

Bilden är från Sweco och KSLs undersökning 2017.