Alexandra Palmblad

Intervju med Alexandra Palmblad som studerat på Sverigehälsan. Alexandra är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Mindfulness-instruktör och driver företaget Crescendo KBT.

Har läst följande kurser:

Vad fick du ut av tvådagarskursen? Kunde du ta med dig något konkret att omsätta direkt i ditt arbete efter 2 dagars kursen?

Jag upplevde kursen som väldigt givande. Den erbjöd en god översikt av såväl teori/forskning som upplevelsebaserade övningar och praktiska tips. Men så är Katarina Lundblad också en mycket tilltalande kursledare; kunnig, erfaren och inbjudande.

Jag har redan hunnit använda mig av en hel del av materialet; gjort några av övningar tillsammans med mina patienter exempelvis.

Katarina Lundblad är en mycket tilltalande kursledare; kunnig, erfaren och inbjudande

Jag upplever även att den teoretiska bakgrunden var överskådlig och tydligt presenterad; enkel att ta med sig och direkt applicerbar i mitt patientarbete.

Har det inneburit något nytt i ditt patient/klientarbete i din roll och för patienten?

Den ganska omedelbara reaktionen har varit, hos såväl mina patienter som hos mig, att vi kunnat närma oss svåra känslor på ett mer öppet och vänligt utforskande sätt. Den gemensamma upplevelsen har varit att känslan av lugn och trygghet (hos oss båda) stärkts, vilket erbjudit en grund för att möta/förhålla sig till även svårare affekter. Här upplever jag att MSC är till oerhört god hjälp.

I min roll som psykolog/psykoterapeut där jag, varje dag, möter lidande och starka känslor kan jag känna att inslaget av MSC dessutom ger en form av långsiktigt omhändertagande även av mig.

Har MSC öppnat upp för någon förändring även privat för dig?

Som jag ser det är en ökad medkänsla med sig själv något av det viktigaste att kultivera i vår tid. Känslan av otillräcklighet ligger nära till hands när våra högt ställda krav inte uppfylls; detta skapar stress.

MSC innebär, för mig, att vara uppmärksam på mig själv och min självkritik – för den finns ju där – och möta mig själv med ett ökat mått av förståelse, tillåtande och vänlighet. Det skapar också mer av lust och glädje i vardagen; såväl privat som på jobbet.

Alexandra Palmblad.