Anette Olsson

Arbetar på en Allmänpsykiatrisk öppenvårds mottagning i Ängelholm. Har kurser i Mindful Self Compassion och arbetar även enskilt med patienter med förhållningssättet.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Anette Olsson, specialistsjuksköterska inom psykiatrin.

Vilken kurs har du gått, för vem och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter?

– Har gått Mindful Self Compassion – introduktion i självmedkänsla.

– Från kursen tar jag med mig att försöka möta mig själv med mer acceptans och mindre självkritik, jag tar mer hand om mig själv.

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del och ev. kund-, klient eller patientarbete? 

– Patienterna tycker att det är hjälpsamt att vara mer vänliga mot sig själva och mindre stränga och självkritiska. T.ex att använda sina egna händer som tröst och lindring. Att öva sig att prata med en vänlig röst till sig själv kan vara lugnande om du har svåra värdelöshetstankar och självskadebeteende.

Anette Olsson