Angelica Skoglund

Arbetar som kurator på Reumatologimottagningen i Lund.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Jag heter Angelica och arbetar som kurator på Reumatologimottagningen i Lund.

Vilken kurs har du gått, för vem och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter?

Jag gick Instruktörsutbildningen Mindfulness, vintern 2017/2018. Dessförinnan, våren 2017, gick jag Baskurs i Mindfulness – Acceptans och medveten närvaro. Bägge kurserna hölls av Katarina Lundblad.

Ganska snart upptäckte jag att mindfulness var värdefullt för mig – framförallt som människa, inte bara som yrkesperson.”

När jag påbörjade första utbildningen hade jag ingen tidigare erfarenhet av mindfulness. Min inställning var att kunskaperna skulle användas i mitt arbete som kurator. Ganska snart upptäckte jag att mindfulness var värdefullt för mig – framförallt som människa, inte bara som yrkesperson.

Kursen blev en större utmaning än vad jag kunnat föreställa mig. Jag var inte van vid att fokusera på mig själv på det sättet – att kunna känna, uppleva och vara tillfreds med sakernas tillstånd, utan att döma. Jag upplever att kursen har lett till en ökad självmedvetenhet, och en möjlighet att träna på att möta mig själv med mer vänlighet.

Kurserna kommer vara till stor hjälp i mitt arbete. Dels genom att jag kan hjälpa patienterna att själva använda sig av mindfulness, men också genom att jag kommer kunna vara mer närvarande i mötet med dem.

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del och ev. kund-, klient eller patientarbete?

Att mindfulnessövningar inte alltid är helt lätta att genomföra. Men att attityderna kan hjälpa en att möta eventuella svårigheter. Jag tror att mindfulness-skolans sju attityder, att vara vänlig mot sig själv, kommer följa med mig i mitt arbete.

Jag tror också att de patienter jag möter, som ibland lider av smärta och trötthet, kommer kunna dra nytta av dessa kunskaper. Acceptans – att låta saker få vara precis som de är – tycker jag är en befriande inställning.Jag tror att de olika övningarna, till exempel kroppscanning, behagliga/obehagliga upplevelser, andningsankaret, yoga etc, kommer hjälpa patienterna att ta hand om sig.

Angelica Skoglund