Anna Busata

Intervju med Anna Busata, som jobbar på förskola i Stockholm.

Har läst följande utbildning:

Avspänning-och stresspedagog med kognitiv inriktning

Vem är du och vad jobbar du med?
Mitt namn är Anna Busata och jag bor i Stockholm. Jag arbetar på en förskola på Kungsholmen, men är tjänstledig för studier på heltid.

Vad har du gått för kurs?
Jag läste utbildningen Avspänning-och stresspedagog med kognitiv inriktning på Sverigehälsan HT 2017 – VT 2018. Jag fastnade framförallt för mindfulness och bestämde mig för att vidareutveckla mig inom ämnet. Nu går jag kursen Instruktör i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion.

Vilka erfarenheter/insikter tar du med dig från kursen för egen del?
Framförallt lärarnas erfarenhet och ämneskunskap, och engagemanget de visat för oss elever. Det har gjort att jag känt mig trygg och välkommen i lokalerna.

”Under kursens gång skaffade jag mig många bra verktyg som hjälper mig att bättre hantera stress och vardag.”

Jag minns också särskilt Katarina Lundblads sätt att lära ut mindfulness, samt hennes erfarenheter. Hennes pedagogik går verkligen på djupet. Under kursens gång skaffade jag mig många bra verktyg som hjälper mig att bättre hantera stress och vardag. Därför bestämde jag att jag ville gå vidare med nästa steg i mindfulness.

Nu läser jag MBSR instruktörsutbildningen och Mindful Selfcompassion, som är precis vad jag behöver lära mig för att utveckla en ännu bättre relation till personerna i min omgivning – men framförallt till mig själv.

Tidigare var jag inte så bra på att hantera stress. Jag satte ofta andras behov framför mina egna. Till slut blev det för mycket – 2011 gick jag gick in i väggen. Jag upptäckte att min självkänsla var prestationsbaserad, och därför tog energin slut fortare. Jag blev ofta utmattad av socialt umgänge, det man kallar för empati-utmattning. Nu när jag vet vad det beror på kan jag arbeta för att förhindra problemen. Det har varit värdefullt för mig.

Jag har också blivit bättre på att ta hand om mig och återhämtar mig snabbare. Att vara mer i nuet, helt enkelt. Jag stannar oftare upp och lägger märket till saker som jag säger eller gör när jag inte är helt närvarande, som när min autopilot är på ’ON’.

Framförallt tar jag med mig kunskapen om hur jag kan ’stanna kvar i mig själv’ och bli bättre på att känna av hur jag mår i stressade situationer. Jag har lärt mig att jag ofta har höga krav på mig själv och att det faktiskt är mänskligt att begå misstag. Insikten om att det är tillräckligt att prestera ’good enough’ har nog varit den största utmaningen att nå fram till.

Hur kommer du att använda din erfarenhet i yrkeslivet?
Det jag lärt mig under utbildningarna kommer att vara till stor hjälp både i mitt privat- och arbetsliv. Jag har planer på att föra in mer mindfulness på min arbetsplats.

Anna Busata