Annika Jensen

Är sjuksköterska och arbetar med sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Annika Jensen. Är sjuksköterska och arbetar sedan ca 15 år med sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Vilken utbildning har du gått och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter?

Har gått kursen Avspännings- och stresspedagog. Jag har gått kursen för att få större insikter i stresshantering och hur jag kan arbeta med min stress. Mitt arbete inom högskolan är av det ”gränslösa arbetets” karaktär. Det handlar om att själv kunna prioritera och sätta gränser, att se vad som måste göras för att verksamheten skall fungera och vem som skall göra det. Jag har varit lite av en ”svamp” och är det fortfarande, men har blivit mycket bättre på att kunna skilja ut mina arbetsuppgifter och att inte ”gå igång” på allt. Jag har blivit bättre på att inte spela på alla bollar som kommer, utan se vilka det är som är riktade till mig.

Vilka erfarenheter tar du med dig från utbildningen för egen del och ev. kund-, klient eller patientarbete? 

Svaret går in i svaret ovan. Jag har hittat ett större inre lugn som jag inser att jag själv kan påverka. Är bara i början och vill lära mer. Olika tekniker bl.a. mindfulness har varit otroligt lärorikt och inspirerande. Här ser jag att det finns en brunn att ösa ur och mycket att utforska. Det kan vara betydelsefullt både för studenter och vårdpersonal.

Annika Jensen