Connie Nielsen

Har läst följande kurser:
Ettårig KBT, Kurs i krishantering och Professionell Krishantering.

Jag arbetar som Massageterapeut och driver mitt eget företag sedan 15 år tillbaka. Ofta har jag känt att massagen ”inte riktigt räcker till” för att komma till botten med mina klienters problematik. Inte sällan bottnar muskulära spänningar sig i en kombination av psykologiska och fysiska orsaker. Jag kände att jag behövde ytterligare verktyg för att kunna hjälpa mina klienter hela vägen.

”Sverigehälsan har ett brett och bra utbud av kurser där man inte måste vara tjänstledig från jobb”

Detta var grunden till att jag först läste den 1-åriga KBT-utbildningen och sedan fyllde på med ytterligare två kurser, 3-dagars kurs i krishantering och sedan Professionell Krishantering. Just krishanteringen kände jag mig genast ”hemma” i och det var där jag ville lägga mina ökade kunskaper.
Dessa kunskaper har hjälpt mig mycket i mina möten med mina klienter som befinner sig i kris eller har en obearbetad kris bakom sig.

Rent generellt har Sverigehälsan väldigt hög kvalité på sina föreläsare. Sverigehälsan har ett brett och bra utbud av kurser där man inte måste vara tjänstledig från jobb för att kunna studera och det är oerhört värdefullt för mig.