Maria Christensson

Jobbar med inflytandefrågor för nätverk och personer med psykisk ohälsa. Anställd som BISAM.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Jag är Eva och jobbar som socionom. Jag har lång erfarenhet av socialt arbete, främst inom Socialtjänsten. Efter många utmanande, roliga år, inom framförallt familjehemsvård och barnavårdsutredningar, påbörjade jag min nuvarande anställning som projektledare för ett ESF-projekt inom Svenska Kyrkan. Projektet –för det mest inspirerande – vänder sig till personer i behov av rehabilitering/arbetsträning, för att de så småningom åter ska kunna närma sig arbetsmarknad/utbildning.

”Jag är så tacksam att jag hittat Mindful Self-Compassion! Det känns som en saknad pusselbit, såväl i mitt yrkesutövande som privat.”

Vilken kurs har du gått, och för vem? Vilka eventuella insikter och upptäckter tar du med dig?

Att möta människor i behov av återhämtning, kräver lyhördhet, medkänsla och en förmåga att stötta och stärka. Dessa kvalitéer tycker jag mig besitta i relation till andra men har svårare när det gäller mig själv. Har länge varit intresserad av personlig utveckling och har utövat yoga och meditation under många år. Har också varit i kontakt med mindfulness. Mindful selfcompassion var däremot något nytt för mig.

Intellektuellt har jag varit medveten om vikten av att ta hand om sig själv speciellt inom människovårdande yrken och tror också att jag tillägnat mig en del värdefulla verktyg genom kurser, grupper och egna samtal. Något som jag ändå saknat är vänligheten och ett ickedömande förhållningssätt i förhållande till mig själv, något som delvis bidragit till svår utmattning för ett par år sedan.

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del? Hur tänker du använda dessa i arbetet med kunder, klient och patienter?

Att möta människor i behov av återhämtning, kräver lyhördhet, medkänsla och en förmåga att stötta och stärka. Dessa kvalitéer tycker jag mig besitta i relation till andra men har svårare när det gäller mig själv. Har länge varit intresserad av personlig utveckling och har utövat yoga och meditation under många år. Har också varit i kontakt med mindfulness. Mindful selfcompassion var däremot något nytt för mig.

Intellektuellt har jag varit medveten om vikten av att ta hand om sig själv speciellt inom människovårdande yrken och tror också att jag tillägnat mig en del värdefulla verktyg genom kurser, grupper och egna samtal. Något som jag ändå saknat är vänligheten och ett ickedömande förhållningssätt i förhållande till mig själv, något som delvis bidragit till svår utmattning för ett par år sedan.

Är så tacksam att jag hittat Mindful Self-Compassion, vilket känns som en saknad pusselbit såväl i mitt yrkesutövande som privat. Att verkligen våga utforska egna känslor och att utöva medkänsla gentemot mig själv känns nytt och viktigt. Att låta den ofta närvarande kritiska, dömande rösten ta mindre plats är en utmaning. Två dagars orienterings kurs i Mindful Self-Compassion har gett mig hopp, medkänsla, acceptans och inte minst värdefulla praktiska övningar, något jag kommer bära med mig och förmedla vidare i mitt dagliga arbete som ledare, samtalspartner och medmänniska.

Eva Christensson