Ingela Jansson

Har läst följande kurser:

Avspänningspedagog, Baskurs i Mindfulness, Kurs i Krishantering och Professionell Krishantering

Jag har läst ett flertal utbildningar på Sverigehälsan: Avspänningspedagog, Baskurs i Mindfulness, Kurs i Krishantering och Professionell Krishantering. Jag har väldigt stor glädje av utbildningarna i mitt dagliga arbete. Jag använder mig mycket av den mentala träningen jag fick i utbildningen till avspänningspedagog i coachning och när krisen inte är så akut eller när det behandlingen av krisen är inne i det senare skedet. Krishanteringsutbildningarna har gett mig verktygen för att bättre kunna hjälpa människor som befinner sig i en kris genom att ge mig bättre förståelse för krisens skeden, låta klienten tala till punkt och lyssna mer på hur klienten själv upplever sin kris.

”Undervisningen är väldigt effektiv”

Utbildningarna jag har läst på Sverigehälsan har breddat mina vyer. De har gjort det lättare för mig att möta upp människor i olika situationer: Som coach blickar man framåt, i krishanteringen ser man krisen och vad som lett till den och med mindfulness fokuserar man på nuet. Jag tror att när man läser flera utbildningar med så olika inriktning bygger man omedvetet upp en helhetsbild genom att plocka ut olika delar som man lägger i sin verktygslåda och använder dem medvetet i sin yrkesroll.

Jag hade höga förväntningar på utbildningarna. Jag ställer alltid höga krav på eventuella utbildningar jag ska gå och gör noggrann research innan för att säkerställa att jag får tillbaka någonting för den investering jag gör. Jag tycker att Sverigehälsan lever upp till dessa förväntningar och levererar kompetensutveckling och kunskaper jag har nytta av i mitt arbetsliv. När jag jämförde olika utbildningsanordnare var Sverigehälsans hemtrevlighet, ordning och reda i lokalerna några av anledningarna att jag valde dem. Bra lärare, god organisation, punktlighet och seriositet gav mig anledning att komma tillbaka.

Undervisningen är väldigt effektiv. Detta känns viktigt i en utbildning som Professionell Krishantering då det är mycket innehåll som ska in på 8 dagar. Det var lärarledda lektioner med gediget innehåll och inte bara en grupp som utbytte gamla minnen. Ett par av deltagarna missade något tillfälle. Det ger ett väldigt seriöst intryck att de fick komplettera för att bli godkända, så att innebörden av kursbeviset inte vattnas ur. Något som jag uppskattade var att nivån på utbildningen var hög; det var en fördjupning för de som redan arbetar med människor och inte en generell introduktionskurs.

Ingela är egen företagare med coachning och klienter i krishantering

Ingela Jansson