Malin Friman

Student vid Lunds universitet.

Läser följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Mitt namn är Malin Friman och jag läser till Arbetsterapeut på Lunds Universitet. Jag tar examen i juni 2019.

Vilken kurs har du gått, för vem och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter?

Jag går kursen Instruktör i Mindfulness – Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) på Sverigehälsan i Malmö.

Att utöva mindfulness i grupp är väldigt värdefullt då vi tillsammans delar en känsla av tillhörighet, trygghet, förståelse och vänskap.

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del och ev. kund-, klient eller patientarbete?

Från kursen tar jag med mig många nya erfarenheter och fler tror jag att det lär bli innan kursen är slut.

Framförallt tar jag med mig en djupare förståelse och engagemang för min egen personliga utveckling inom mindfulness och hur betydelsefullt det är att jag som instruktör själv kan erfara och uppleva. I mindfulness måste vi först uppleva för att förstå och därför är det viktigt att jag som instruktör har trygghet och tillit till, och i, mitt eget mindfulnessutövande. Denna trygghet och tillit har jag utforskat, förstärkt och anknutit till på ett djupare plan under kursen.

Jag tar också med mig många givande och utvecklande samtal med kursledare och övriga deltagarna. Att utöva mindfulness i grupp är väldigt värdefullt då vi tillsammans delar en känsla av tillhörighet, trygghet, förståelse och vänskap. Dessa möten har hjälpt mig att utvecklas både som person och som instruktör.

I mitt framtida arbete som Arbetsterapeut och Mindfulnessinstruktör hoppas jag kunna använda mina erfarenheter från kursen i både det individuella patientarbetet samt hålla i mindfulnessgrupper. Inom arbetsterapi ser vi till helheten, där individ, aktivitet och miljö tillsammans i samspel utgör aktivitetsutförandet. Mindfulness, medveten närvaro, tycker jag är så viktigt för hur vi uppfattar vårt aktivitetsutförande. Om en person kan vara mer närvarande i sina dagliga aktiviteter, som sker i en unik kontext, kan detta ha stor betydelse för individens vardag avseende bland annat upplevelse av hälsa, mening och engagemang. Kursen har gett mig djupare förståelse för hur jag kan bemöta personer på ett mer närvarande, medkännande och empatiskt sätt, samtidigt som jag också finns där för mig själv.

Senare i kursen kommer vi lära oss mer om olika verktyg och redskap som är värdefulla i arbetet som mindfulnessinstruktör.

Jag ser verkligen framemot att fortsätta min utveckling.

Malin Friman