Maria Samuelsson

Jobbar med inflytandefrågor för nätverk och personer med psykisk ohälsa. Anställd som BISAM.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Jag är en nyfiken entreprenör med lite tålamod för stillastående verksamheter och individer. Jag är 44 år och har en smart, snart sju år gammal, kille. Jag arbetar med inflytandefrågor för nätverk och personer med psykisk ohälsa, och är anställd som BISAM – Brukarinflytandesamordnare av Ystad kommun. Jag är verksam i fem kommuner: Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla.

Vilken kurs har du gått, och för vem? Vilka eventuella insikter och upptäckter tar du med dig?

Jag gick Mindful SelfCompassion för Katrina Lundblad i våras. Den stora insikten kom när jag upptäckte att ”jag måste tro på det jag känner”. Att minska min dömande sida och stärka min självmedkänsla, genom att lyssna till min självmedkännande sida. Skillnaden på empati och medkänsla tog mig på sängen – och slungade mig rätt in i insikten kring vad all min energi går åt till. Jag är så empatisk att jag inte har någon ork till självmedkänsla…

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del? Hur tänker du använda dessa i arbetet med kunder, klient och patienter?

Framförallt konsten att kunna lyssna – utan att behöva känna empati eller försöka lösa situationen som personen hamnat i. Att jag kan lyssna aktivt utan att analysera allt som sägs. När jag ”slipper prata” – och bara kan vara – trivs jag i mitt arbete, och kan prestera bättre. Det blir också lättare att vara tydlig kring vad jag vill förmedla till min omgivning.

Jag har redan börjat planera för att lyfta in Self Compassion som en del av våra kommande återhämtningsutbildningar, som riktar sig både till brukare, anhöriga, personal och, ja, vem som. Det känns så självklart nu, att vi måste börja med oss själva innan vi kan stötta andra. Det var när jag deltog i kursövningarna som jag insåg att jo, det är så här vi måste jobba.

Maria Samuelsson