Marie Svensson

Marie Svensson är butikschef och har läst utbildningen Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog på Sverigehälsan.

Har läst följande utbildning:

Varför valde du att utbilda dig till Avspännings- och Stresspedagog hos Sverigehälsan?

– Jag valde denna utbildning dels för egen del då jag har ett stressigt arbete som butikschef idag, dels för att kunna använda det i mitt arbete men också är jag mycket intresserad av personlig utveckling och ledarskap. Jag vill kunna byta inriktning i mitt arbetsliv någon dag och detta är ett område som tyvärr bara blir värre (stress). Sverigehälsan valde jag efter att ha sökt seriösa utbildningar samt att en kollega till mig har gått denna utbildning och rekommenderade er varmt.

Berätta kort om din utbildning. Vad läste ni och hur arbetade ni?

– En bred och bra utbildning där jag fick inblick i många ämnen såsom kost o hälsa, massage, mindfulness, ledarskap, projektarbete, mental träning, hur stress påverkar kroppen samt KBT, vilket jag kan ha mycket nytta av i mitt arbete som ledare i dialogsamtal och rehab etc. Vi arbetade mycket i grupp, vilket vi hade en fantastisk sådan. Lärarna var enormt seriösa, kunniga, uppdaterade, involverade och talade ”samma språk”. Fantastiskt!

”Lärarna var enormt seriösa, kunniga, uppdaterade, involverade och talade ”samma språk”. Fantastiskt!”

Vilka karriärmöjligheter fanns efter utbildningen?

Vissa startade eget efteråt men med en man som har eget, känner jag inte att det är något jag vill göra i dagsläget. Kan tänka mig att kunskaper inom detta område snart blir högaktuellt och efterfrågat då sjukstatistik inom företag ständigt ökar och kostar. Kunskapen är låg och det är här jag kan tänka mig att komma in. Kanske inom HR-frågor…
Dörrar låter jag stå öppna så vi får se vart det landar.

Varför skulle du rekommendera Sverigehälsans utbildningar till andra?

Ja, denna fantastiska organisation, utbildningskvalitet, stämning, lärare och seriositet ställer jag mig gärna bakom! Jag jobbade heltid  hela studietiden, vilket var ganska tufft men fullt möjligt om man vill och ”ligger i”. Detta upplägg passade mig väldigt bra plus att möjlighet fanns att vänta in min praktik till senare tillfälle. Flexibilitet och KÄNSLA!

Marie Svensson