Salma Lindholm

Salma Lindholm arbetar som kurator på Ungdomsmottagningen i Helsingborg.

Har läst följande utbildning:

 Vem är du och vad jobbar du med? Var?

– Mitt namn är Salma Lindholm, jag är 37 år och jag arbetar för närvarande som kurator på Ungdomsmottagningen i Helsingborg. Jag har 12 års erfarenhet av behandlingsarbete bla inom socialtjänst, psykiatri samt skola. Jag är gift och har två döttrar, 8 och 9 år.

Vilken kurs har du gått, för vem och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter.

– Jag har gått Mindfulnessinstruktörsutbildning baserad på MBSR för Katarina Lundblad på Sverigehälsan i Malmö.

Jag har under utbildningens gång upptäckt tålamodet, förankringen och en fördjupad tillit till mig själv och till livet. Jag har fått träna på att ’unfold’:a lagringar som jag lagt märke till och utforskat inom mig med Katarinas stöd och guidning. Jag har övat mig på kärleksfullhet och medkänsla med mig själv.

De insikter som jag tagit med mig från utbildningen är bla ’Mod att gå vilse’, tillit till underlag som alltid bär och andningen som ankare under min livsresa. Attityderna som vi tränat på att förhålla oss utifrån har förtydligat ramarna för en livsbana som jag har stark tilltro till.

Jag har också blivit än mer medveten om och vänlig mot mig själv gällande de självupptäckter som tidigare närde mitt självdömande och motstånd. Jag är i dagsläget mer på det klara med ’flodens förgänglighet’ och acceptansens och vördnaden inför ’att det är som det är just i detta ögonblick’.

”en mycket värdefull investering i mig själv och en fascinerande resa som jag varmt kan rekommendera vidare”

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del och ev.kund/klient/ patient arbete? Individuellt, grupp?

Jag har i mitt arbete än mer införlivat medvetenheten om min egen kropp, förnimmelser, känslor och tankar under samtal med besökare, dvs att medvetet stanna i och lyssna även till min egna kropp vilket medfört ett naturligt ökat öppet lyssnande. Jag återvänder ofta till andningsankaret, attytiderna och sittställningen samt utforskar tillsammans med besökaren hens kroppsförnimmelser som väcks, förändras och pågår under samtalets gång.  I vissa fall leder jag besökaren i en mindfulness meditation under samtalet kopplat till det aktuella temat.

Just idag kommer jag och en kollega som också är instruktör att hålla i mindfulnessgrupp för 9 ungdomar mellan 18-23 år på vår arbetsplats.

Jag är tacksam för att ha haft möjligheten att delta i utbildningen med Katarina, en mycket värdefull investering i mig själv och en fascinerande resa som jag varmt kan rekommendera vidare.

Salma Lindholm