Susanne Hörnstein

Susanne Hörnstein arbetar som enhetschef inom Socialförvaltningen.

Har läst följande utbildning:

Mitt namn är Susanne Hörnstein och jag arbetar som enhetschef inom Socialförvaltningen.
I oktober 2017 deltog jag i kursen Mindful Self-Compassion via Sverigehälsan ledd av Katarina Lundblad. Anledningen till att jag anmälde mig till kursen var att jag ville vidareutveckla den kunskap jag fått genom Mindfulness. Jag är mycket nöjd med de två dagarna, som var fyllda med teori, övningar och tid för reflektion under trygg vägledning av Katarina vars kunskap jag har stort förtroende för.

Att öva upp självmedkänsla ger mig möjlighet att med omtanke ta hand om förnimmelser, tankar och känslor som jag uppmärksammar genom närvaro i det som pågår vare sig det är behagligt eller obehagligt.
Ju mer självkännedom och självmedkänsla jag kan tillägna mig gör att jag, i min roll som enhetschef, kan möta utmaningar och medarbetare på ett tydligt och balanserat sätt.

”Kan varmt rekommendera kursen i Mindful Self-Compassion!”

Kan jag i mitt ledarskap förmedla närvaro och empati, så kommer medarbetarna ha större förutsättningar att i sin tur möta klienterna inom socialtjänsten på samma sätt.

Kan varmt rekommendera kursen Mindful Self-Compassion!

Susanne Hörnstein