Tanja Vebster

Familjeterapeut och handledare i psykosocialt arbete.

Har läst följande utbildning:

Vem är du och vad jobbar du med? Var?

Jag heter Tanja Vebster socionom och jobbar som familjeterapeut och handledare i psykosocialt arbete i privat regi.

Vilken kurs har du gått, för vem och vad tar du med dig? Insikter, upptäckter?

Jag gick MBSR instruktörsutbildning under ht 2017 steg 1 på Sverigehälsan. Hela utbildningen har varit en oerhörd utmaning och en personlig utveckling för mig. Att se på livet bara som det är utan att förändra eller tillägga är något jag kommer att tillämpa i relation till mig själv.
Det handlar mycket om stress, dåliga tankar och press. När jag känner mig stressad och börjar tänka… älta… då försöker jag se på mina bekymmer och negativa tankar på avstånd och stoppa mig själv från att tänka ännu mer dåliga tankar och på så sätt kan jag bli fri och hitta nya tankar och på så sätt kan andra vägar och lösningar komma.

Vilka erfarenheter tar du med dig från kursen för egen del och ev. kund-, klient eller patientarbete? 

I människovårdande yrken har vi så ofta bråttom med att förstå och åtgärde icke-önskade tillstånd. Mindfulness ger en annan ingång med fokus på varandet och mindre görande.
I Klientarbete kommer jag jobba mer med acceptansen av nuet, kroppsskanning och de 7 attityderna.

Tanja Vebster