Jan-Eric Jönsson
Utbildningsledare för Steg-1 KBT i Göteborg.

Läs mer

Conny Andersson
Idrottslärare, lic. personlig tränare & lic. kostrådgivare. Utbildad vid GIH i Stockholm.

Johan Waara
Utbildningsledare för Tillämpad KBT, Familjebehandling med KBT, Spelmissbruksbehandling med KBT och Stresshantering med KBT och undervisar i KBT på flera andra utbildningar Sverigehälsan.

Katarina Lundblad
Utbildningsledare för vår baskurs, instruktör och vidareutbildning i MBSR och baskursen i MSC. Hon undervisar också i MBSR på flera av våra utbildningsprogram.

Jonas Alwall
Teol.dr i religionssociologi & universitetslektor i IMER med inriktning mot religionsvetenskap.

Mikael Andersson
Friskvårdsterapeut, Kostrådgivare

Paul Benér
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & handledare i psykoterapi.

Utbildningsledare för PDT steg-1.

Eva Berglind
Verksamhetschef, Utbildare.

Anna Bergström
Idrottspedagog, hälsoinspiratör & kostrådgivare med KBT-inriktning.

Petra Bjerner
Stressterapeut & kostrådgivare.

Mats Björk
Mental tränare, Mindfulness- instruktör & Qi-gong-instruktör.

Eva Björnstjerna
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut i KBT.

Mattias Einarsson
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & handledare i psykoterapi. Specialist i klinisk psykologi.

Maria Fitger
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & psykoanalytiker.

Undervisar i PDT steg-1.

Ann-Margret Fredriksson
Certifierad kostrådgivare, rehab- & hälsocoach.

Anders Gromer
Socionom, nätverksledare, Steg-1 KBT.

Anders Hammarberg
Med.dr & leg. psykoterapeut, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Katarina Hjördisdotter von Uexküll
Leg. psykolog, vetenskapsskribent & leg. psykoterapeut.

Jessica Håkansson
Föreläsare, konsult, lic. & dipl. massageterapeut, dipl. avspännings- & stressterapeut.

Lis Johles
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut & handledare i kognitiv beteendeterapi.

Utbildningsledare för KBT steg-1 i Malmö och Stockholm.

Isabell Johnsson
Hälsovetare & hälsoutvecklingskonsult.

Jan-Erik Jönsson
Leg. psykolog & leg. psykoterapeut i KBT.

Annika Klingström
Friskvårdskonsult, kostrådgivare med kognitiv inriktning & lic. personlig tränare.

Lars Larsson
Socionom & konsult inom socialtjänstområdet.

Monica Larsson
Jur.kand. & fil.dr.

Maria Lindhe
Leg. psykolog.
Föreläsare i kursen Kris och krisstöd.

Jonas Nordström
PhD. MSc.
Föreläsare i kursen Kris och krisstöd.

Jeanette Pernyér
Socionom, Steg-1 KBT & familjerådgivare.

Åsa Palmkron Ragnar
Leg. läkare & specialist i psykiatri.

Camilla Sköld
Med.dr, sjukgymnast & lärare i MBSR och MSC.

Undervisar på MSC i Stockholm.

Wolf Zughaft
Socionom & jur.kand.

Läs mer

Marie Swartling Philip
Med.mag, Beteendevetare, Mindfulnesslärare/MBSR.

Maj-Britt Winberg
Leg. psykolog & leg. psykoterapeut.

Olle Wadström
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut i KBT & specialist i klinisk psykologi.

Viola Argus-Zivaljic
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi & handledare i psykoterapi.