Aktuella utbildningar och kurser

Aktuella utbildningsstarter

››AUGUSTI 2020‹‹

Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-08-24

Stresshantering med KBT
Webbaserad (på distans): 2020-08-24

Motiverande samtal (MI)
Distans: 2020-08-24 Malmö: 2020-08-25

Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT
Malmö, Halmstad & på distans: 2020-08-31

››SEPTEMBER 2020‹‹

Lärarassistent - yrkesprogram inom kommunal vuxenutbildning
Stockholm: 2020-09-07

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-09-14

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-09-14

Fördjupning i Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger
Stockholm: 2020-09-19

Kurs i Kris och krisstöd
Stockholm: 2020-09-23

Lågaffektivt bemötande
Malmö: 2020-09-28

8-veckorsprogram i MBSR för arbetsrelaterad stress och ohälsa
Stockholm: 2020-09-30

››OKTOBER 2020‹‹

Kurs i Kris och krisstöd
Malmö: 2020-10-06

Samtalsledare i ACRA
Webbaserad (på distans): 2020-10-07

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2020-10-08 Stockholm: 2020-10-15

Tillämpad KBT för yrkesverksamma
Webbaserad (på distans): 2020-10-12 Malmö: 2020-10-15

Vidareutbildning för Mindfulnessinstruktörer
Webbaserad (på distans): 2020-10-13

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Stockholm: 2020-10-15

Utbildning i hedersrelaterat våld och PATRIARK
Malmö: 2020-10-20 Stockholm: 2020-10-26

››NOVEMBER 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-11-04

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2020-11-05 Malmö: 2020-11-05

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2020-11-10

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Malmö: 2020-11-11

Spelmissbruksbehandling med KBT
Webbaserad (på distans): 2020-11-17

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-11-23

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2020-11-27

››DECEMBER 2020‹‹

Fördjupning i Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger
Malmö: 2020-12-05

››JANUARI 2021‹‹

Kurs i Kris och krisstöd
Webbaserad (på distans): 2021-01-25

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2021-01-28

››FEBRUARI 2021‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2021-02-12

››MARS 2021‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2021-03-09

Utbildning i trauma och PTSD
Stockholm: 2021-03-18

››APRIL 2021‹‹

Utbildning i trauma och PTSD
Malmö: 2021-04-19

››MAJ 2021‹‹

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-05-04

Instruktörsutbildning i Mindfulness (MBSR)
Stockholm: 2020-05-06

Utbilda dig hos oss!