Hur mår Sverige? En podcast från Sverigehälsan!

Detta är en podcast där vi tillsammans med Tobias Richard, erfaren poddare och verksamhetsutvecklare på Sverigehälsan djupdyker i intressanta ämnen kopplade till våra utbildningsområden. Tobias känner du kanske igen från podcasten Rektorn? Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom hälsa, friskvård, stöd och behandling har vi mycket kunskap att dela med oss av. I varje avsnitt tar vi med oss en eller flera intressanta gäster från våra utbildningar och nätverk och djupdyker i aktuella ämnen som rör hälsa, vård och omsorg, skola eller någon annan samhällsinstitution. Våra utbildare är experter med gedigen yrkeserfarenhet från inom alltifrån psykoterapi och mindfulness till socialt arbete och friskvård, den gemensamma nämnaren är människor. Häng med!

Hur mår sverige en podcast av Sverigehälsan 1400x1400

Familjebehandling med KBT

,

Distans: Startar 28 maj
Stockholm: Startar 25 november

Behandlingsmetoder utifrån evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik (EBP) är ett relativt nytt begrepp inom socialt arbete. Syftet med EBP är att öka möjligheterna att hjälpa. I en evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg [...]

Vi NPF-säkrar er verksamhet!

Låt oss NPF-säkra er verksamhet. Insatsen avser utbildning och implementeringsstöd inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tydliggörande pedagogik, pedagogiska hjälpmedel och lågaffektivt bemötande.

Praktisk ärendehandledning inom familjebehandling

Vi har satt samman ett paket med 5 handledningsträffar à 3 timmar för dig som behöver ärendehandledning inom ditt arbete med barn, unga och familjer. Ettårig KBT Steg-1 [...]

8-veckors kvällskurs i MBSR

Stockholm: Startar 30 september

Handledning i Mindfulness Ny!

Få handledning i mindfulness - individuellt eller i grupp Sverigehälsan erbjuder handledning i mindfulness med välutbildade lärare med hög kompetens och lång klinisk erfarenhet i mindfulness. Med handledning kan du komma [...]

››SEPTEMBER 2020‹‹

Lärarassistent - yrkesprogram inom kommunal vuxenutbildning - Fullbokad!
Stockholm: 2020-09-07

Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult med kognitiv inriktning
Stockholm: 2020-09-14

Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning - Fullbokad!
Stockholm: 2020-09-14

Lågaffektivt bemötande
Malmö: 2020-09-28

››OKTOBER 2020‹‹

Kurs i Kris och krisstöd
Malmö: 2020-10-06

Samtalsledare i ACRA
Distans: 2020-10-07

Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Malmö: 2020-10-08 Stockholm: 2020-10-15

Tillämpad KBT för yrkesverksamma
Distans: 2020-10-15

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Stockholm: 2020-10-15

Utbildning i hedersrelaterat våld och PATRIARK
Malmö: 2020-10-20 Stockholm: 2020-10-26

››NOVEMBER 2020‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-11-04

Baskurs i Mindfulness
Stockholm: 2020-11-05 Malmö: 2020-11-05

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Malmö: 2020-11-10

Vidareutbildning för Mindfulnessinstruktörer
Distans: 2020-11-11

Metodstödjare i Motiverande samtal (MI)
Malmö: 2020-11-11

Spelmissbruksbehandling med KBT
Webbaserad (på distans): 2020-11-17

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2020-11-23

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Göteborg: 2020-11-27

››DECEMBER 2020‹‹

Fördjupning i Stresshantering för Avspännings- och Stresspedagoger
Malmö: 2020-12-05

››JANUARI 2021‹‹

Kurs i Kris och krisstöd
Webbaserad (på distans): 2021-01-25

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Malmö: 2021-01-28

››FEBRUARI 2021‹‹

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)
Stockholm: 2021-02-12

››MARS 2021‹‹

Familjebehandling med KBT
Stockholm: 2021-03-09

Utbildning i trauma och PTSD
Stockholm: 2021-03-18

Vidareutbildning för Mindfulnessinstruktörer
Distans: 2021-03-26

››APRIL 2021‹‹

Utbildning i trauma och PTSD
Malmö: 2021-04-19

››MAJ 2021‹‹

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla (2 dagar)
Stockholm: 2020-05-04

Instruktörsutbildning i Mindfulness (MBSR)
Stockholm: 2020-05-06

Om Sverigehälsan

Sverigehälsan är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom hälsa och friskvård. Vi utbildar inom många olika områden där den gemensamma nämnaren människor. Alla våra utbildningar har att göra med någon form av människovårdande yrkesgrupp. Vi tyckte att det var hög tid för oss att låta er ta del av vad vi håller på med och träffa alla intressanta karaktärer i som finns inom organisationen och i vårt kontaktnät. Lyssna och njut!