Roger Wedin har gått ettårig utbildning i KBT och familjebehandling med KBT

Roger Welin har gått ettårig utbildning i KBT och familjebehandling med KBT på Sverigehälsan

Jag har ett mål här i livet, det är att jag vill bli Sveriges bästa ungdomscoach! Jag tror att den enda vägen dit faktiskt är att jag utsätter mig för att lära mig nya verktyg så att jag kan möta individen där den befinner sig.

I tisdags anordnade vi en workshop i Malmö för personer som nyligen gått ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), familjebehandling med KBT och vår grundläggande psykoterapiutbildning. Johan Waara höll i dagen som bestod av att deltagarna jobbade gemensamt med olika fall som sen diskuterades för att uppdatera, förfina och utveckla färdigheterna tillämpad beteendeanalys.

Jag träffar en upprymd Roger efter beteendeanalysverkstaden. Han är nöjd och full av energi efter att ha träffat yrkeskollegor och haft en givande dag. Han kom hit tillsammans med två kollegor från Helsingborgs stad, de har alla tre gått ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och familjebehandling med KBT genom sitt jobb. Han tycker att det är viktigt att fortsätta träna sina färdigheter och att det är värdefullt med dagar som denna. Speciellt att få träna på beteendeanalys som är så centralt i KBT och uppskattar att öva det ibland för att inte glömma. Roger och kollegorna börjar varje vecka med att sitta tillsammans i någon timme och göra övningar tillsammans. Ibland fastnar de i moment som de inte kommer vidare från, det kan bero på att de har olika synsätt och han menar att det då är bra med sådana här tillfällen där man kan ta hjälp av andra kollegor eller lärare som Johan som ledde workshopen.

Jag frågar vad Roger vad han gör i sin yrkesroll. Han berättar att han är socionom och arbetar i Helsingborg med ungdomar, 16-19 år som har hemmasittarproblematik. Ungdomar som av olika anledningar inte går till skolan eller inte gör det de ska när de väl är där. Vissa har mycket motstånd och är inblandade i bråk och andra drar sig för att vara i skoln för att de är mobbade eller har svårt med själva skolarbetet. Han säger att man i nästan alla situationer har sett att skolan, lärarna och föräldrarna förstärker det problematiska beteendet. Det var för att lära sig hantera sådana situationer som Roger och hans kollegor valde att gå familjebehandling med KBT på Sverigehälsan efter att vi gått den ettåriga utbildningen. Dessa personer vill ju sällan förstärka barnets/de ungas utan tvärt om beteenden. Men trots att de har goda intentioner har de ofta inte rätt verktyg för att hjälpa och då kan det få motsatt effekt, berättar Roger och frågar om jag vill ha ett exempel.

Klicka här för att lära dig mer om hemmasittarbeteende

”Ofta är det så att en förälder ringer och ber oss om hjälp, deras barn vill inte gå till skolan igen. Föräldern är uppgiven och menar att barnet bara ligger kvar i sängen och vägrar gå upp, de kanske till och med hunnit skälla på barnet. Vilket blir en negativ förstärkning gentemot barnet men föräldern upplever det som en positiv förstärkning då hen har försökt göra något åt problemet, en duktig förälder som försöker sitt bästa. Men frågar vi barnet om varför det inte vill gå till skolan kan det bero på att hen är mobbad, inte hänger med i skolan och är säker på att om hen går dit kommer läraren fråga massa frågor i klassrummet som hen inte kan svara på. Det finns massa negativa tankar och känslor kring att gå dit helt enkelt. Om man då dessutom får höra att man inte kommer bli något om man inte går till skolan hemifrån, platsen som är till för att ladda batterierna är inte sannolikheten stor att det kommer hjälpa.”

Roger berättar sen hur KBT kommer in i bilden. I sådana situationer sätter de sig ned tillsammans med föräldrar, lärare och barnet och tar genom beteendeanalys fram den kedja av beteenden, händelser och reaktioner och visar på vilka beteenden som ger vilka reaktioner och konsekvenser. Så kan man ge verktyg för att förändra de beteenden där man ville väl men gjorde fel. Det är svårt att förändra ett beteende man haft länge och det är därför vi finns som stöd. Man kan också ringa oss och be oss ta hand om en situation hemma uppstår där man känner att man börjar bli arg på sitt barn för att den inte går till skolan som man vill, säger Roger. Istället för att agera ut det som ringer man Roger och hans kollegor så kommer de och hanterar situationen. De pratar då med barnet och säger ”Kommer du ihåg vår överenskommelse? Är det okej att vi väntar utanför i bilen medan du gör dig i ordning så åker vi till skolan sen?”. De gånger barnet inte kan komma iväg till skolan kan vi alltså komma med och stötta, det brukar hjälpa. Så blir det också en annan miljö hemma än en bråkig så att hemmet förblir en plats att ladda batterierna för det motstånd man möter ute vi livet.

Roger berättar vidare, han känner att han innan han gick sina utbildningar på Sverigehälsan så hade han fragment av kunskap och erfarenheter. Inom socialtjänsten, skola och fritidsförvaltningen har man inte tänkt så långt än att KBT är ett bra verktyg. Han tror att man fastnar vid T:et, att det bara handlar om terapi men att det är mer än så. Att det också är det psykoedukativa, att hjälpa människor förstå sin egen situation. Vad det är som händer när saker går fel för att sen kunna hjälpa de framåt, vilket är det bästa och på Sverigehälsan fick vi de verktygen. Jag kunde visa min chef att KBT inte bara är traditionell terapi utan har många fler användningsområden. Det tyckte organisationen var bra och då fick fler chansen att gå utbildningar.

Det som är bra, säger Roger är att de hela tiden jobbat och gått utbildningen parallellt med utbildningstillfällen två dagar i månaden. Det har gjort att de kunnat lära sig saker sedan testa och sedan ha med sig cases tillbaka för att diskutera och få handledning. Det har vart givande för både Roger personligen och arbetsplatsen tror han. Han säger att det borde ingå i anställningsavtalet, att 1-2 dagar i månaden ska gå till förkovring och utbildning. Just för att få möjlighet att diskutera med andra och utvecklas.

Deltagare på workshopen

Jag frågar om Roger vill tillägga något mer om dagen och han säger att han hoppas på fler liknande dagar rekommenderar alla att gå om de får chansen för att hålla sig uppdaterad. Han flera utbildningar bakom sig men tror att man aldrig blir helt fullärd. Varje gång han är på liknande events och utbildningar så träffar han nya personer med andra erfarenheter att lära sig av. Delad kunskap är dubbel kunskap, säger han och skrattar. Andra kommer med nya synvinklar och det blir en bra form av kollegialt lärande, man blir så bättre och bättre exponentiellt.

Heja Roger, vi älskar ditt engagemang!

/Alice