”Jag levde för målen. Jag levde för framgången. Men jag levde inte.”

Så skriver 28-åriga Victoria Särvegård på sin hemsida. Hon har det senaste året gått vår utbildning Diplomerad avspännings- och stresspedagog i Malmö. 2017 drabbadas hon av utmattning och under hösten blev hon sjukskriven. Hon insåg att hon behövde förändra sitt liv drastiskt och göra något helt annat med sitt liv. Det var inte hållbart att leva som hon gjorde innan, senaste jobbet var som utbildningsledare på en yrkeshögskola i Malmö. Att prestera kom att bli hennes sätt att leva tills det inte gick längre. Hon berättar hur intresset för stress och vad som händer i hjärnan vid stress och utmattning ökade när hon själv drabbades av det.

”Jag blev desperat och googlade massor, läste och lyssnade på allt jag kom över inom området”

Hon insåg sen att det var något hon ville jobba med, till en början visste hon inte hur. Hon kom i kontakt med Sverigehälsan genom en bekant som hade gått en utbildning i Stockholm. Det lät intressant och som det hon letat efter när kompisen berättade om utbildningen vilket också är den utbildning som Victoria sökte sig till och nu står hon klar som diplomerad avspännings- och stresspedagog.

Tidigare den våren, innan hon sökte in till utbildningen, hade hon arbetstränat på sin förra arbetsplats vilket inte fungerade. Hon tror att det kan vara svårt att gå tillbaka till samma jobb som man blir sjuk på. Det är lätt att hamna i samma mönster i då sättet att arbeta troligtvis är samma och problemen kan komma tillbaka, säger hon. Själv hade hon förändrats massor när hon kom tillbaka från sin heltidssjukskrivning men företaget var detsamma.

Jag frågar om utbildningen mötte hennes förväntningar och det tycker hon. Hon känner att hon både gjort en inre resa och att hon fått många redskap att använda för att hjälpa andra i samma sits vilket är hennes mål. Hon kommer in på att utbildningen inte matchar en specifik yrkesroll som finns idag utan att man får använda utbildningen för att utforma sin egen väg och göra det man själv vill av den. Vilket också ställer vissa krav på både utbildningen och en själv, man behöver ha någon form av idé av vad man ska göra med den om det är något man vill ta med sig in i yrkeslivet. Antingen startar man någonting eget och jobbar mot företag eller privatpersoner eller så har man kanske redan en befintlig roll där man tar in dessa inslag för att uppnå förändring i organisationen vad gäller stress- och stresshantering. I alla dessa fall tycker hon att samtalsmetodiken är en av de grunderna som är viktigast. Det finns personer som går utbildningen av personliga skäl och för den inre resan som alla deltagare upplever att de faktiskt gör.

Victoria har tänkt en del på arbetsmiljöaspekten av stressrelaterade problem och tror att den har en stor roll och att många missar den. Hon säger att ska man jobba med detta ute på företag så är det viktigt att kunna förstå arbetsmiljöaspekten. Att du som jobbar har ofta många fler rättigheter än du tror. Det finns faktiskt lagar och regler som arbetsgivaren måste följa vad gäller stress och arbetsmiljö.

Jag frågar vad som blir nästa steg, nu när hon är färdig avspännings- och stresspedagog. Hon ser väldigt ljust på framtiden och är supertaggad på att köra igång med sitt eget företag som ännu inte har registrerat men ska göra till slutet av sommaren och köra igång till hösten. För att kunna hjälpa andra som också drabbats av utmattning, utifrån de förutsättningar hon har nu. I och med att hon fortfarande lever med utmattning vilket innebär vissa begränsningar på grund av sårbarheter i hjärnan känner hon att det inte riktigt finns något på arbetsmarknaden som passar henne och hennes behov och visioner så vill hon skapa det själv. Hon kommer rikta sin verksamhet mot prestationsinriktade kvinnor. Vi pratar om hur stressen börjar tidigt. Ofta redan i skolan med höga krav och prestationsfokus. Jag tar upp att jag börjat se mer och mer i media och kulturen om unga kvinnor som blir utmattade vilket troligtvis är ett resultat av att antalet sjukskrivna med utmattningssymptom sexdubblats sedan 2010. Idag är de som bränner ut sig också yngre och borta längre från arbetsmarknaden och en av fyra kommer bli utbränd igen.

We can’t do it – En serie från SVT Edit om utbrändhet bland unga kvinnor

Victoria kände sig väldigt ensam i sin process när hon blev utmattad. Just för att hon var 26 och allt hon läste och såg handlade om äldre, ofta kvinnor över 40. Det blev ett extra stressmoment att också tänka Hon kände jag att jag inte kunde identifiera mig med de personer som oftare pratade och skrev om det. Nu vet hon att det inte har med ålder att göra. Det kan vara många faktorer och omständigheter spelar in.

”Jag tycker det är viktigt att det lyfts fram att vem som helst kan drabbas och det gäller även de som är yngre än vad jag är, det finns ju de som går på gymnasiet som går in i väggen. Vi riskerar att få en utbränd generation och det är innan de ens har tagit sina första steg in på arbetsmarknaden. Det är skrämmande. Jag ser utmattning som ett av vår tids största folkhälsoproblem.”

Ett exempel är digitaliseringen som ju gör att allt går mycket snabbare men det ställer också krav på oss att vi ska kunna hantera tekniken och de nya program, appar och plattformar som lanseras, säger Victoria. Både i arbetet och privatlivet, det här gränslösa i att alltid vara uppkopplad och att det inte finns en tydlig start och inget slut. Det bara pågår dygnet runt och det kan nog upplevas som översköljande samtidigt som att vår hjärna inte är utrustad eller anpassad än för att hantera det. Den ser ju likadan ut som den gjorde på stenåldern, säger hon.

Victoria och hennes klass på avslutningsdagen

Victoria och hennes klass i Malmö på avslutningsdagen

Hon vill jobba både preventivt och avhjälpande med stress- och stresshantering hos tjejer/kvinnor. Hon är dock medveten om att har man inte gått in i väggen och är mitt uppe i stressen har man inte den medvetenheten och man vill inte heller tro att det kan hända en själv. Givetvis finns det saker man kan göra som att skriva och prata om det, så kanske någon känner igen sig och tar hjälp innan de blir drabbade. Hon tycker att man ofta glömmer de som har gått igenom en utmattning vilket är en jättestor grupp som också kommer växa på grund av hur samhället ser ut. Så det är ingenting vi kan blunda för. Vi behöver ta hand om varandra och jobba med detta på ett nytt sätt.

Klicka här för att komma till Victorias hemsida och kolla in hennes Instagram där hon skriver mycket om utmattning!

 

Vi håller tummarna för dig och tror att du med din kunskap tillsammans med insikter och välvilja kommer göra mycket gott i framtiden!

 

Om du går i liknande tankar som Victoria och vill lära dig mer om stress- och stresshantering kan du gå vår utbildning:

Diplomerad avspännings- och stresspedagog