Vi heter Elsa Stenström, Josefine Lindegren, Maria Svalander och jobbar alla tre som Kuratorer på Unga forum, Stadsmissionen i Göteborg. Vi har gått Sverigehälsans grundutbildning i Mindful Self Compassion. Ingen av oss hade egentligen någon relation till Mindful Self Compassion innan vi kom till Sverigehälsan, vi hade läst delar ur Compassioneffekten av Kristina Andersson och pratat kring att detta är ett viktigt förhållningssätt inom socialt arbete, men inget vi egentligen jobbat mer med.

Utbildningen var mycket givande! Vi var alla tre lite frågande innan vad detta egentligen skulle innebära, men ville våga och satsa på att detta skulle ge oss nya insikter som vi behövde för vårt arbete. Själva kursen är ju upplevelsebaserad med mer fokus på övningar än teori vilket vi tyckte passade ämnet väl. Det var för oss både mycket nytt men även mycket som likande annat vi har läst eller arbetat med, vilket gav en bra helhetskänsla.

Grundutbildning i Mindful Self-Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar)

Elsa Stenström, Josefine Lindegren, Maria Svalander jobbar alla tre som Kuratorer på Unga forum, Stadsmissionen i Göteborg.

Efter att ha gått utbildningen har vi har framförallt haft mer ingående diskussioner om hur vi blir påverkade av vårt arbete och de människor vi möter. Vi försöker och kommer fortsätta försöka ha stunder med gemensamma andningsövningar innan vissa aktiviteter för att få landa och hitta in i kroppen. Ett bra ”knep” som vi pratat mycket om är just att hitta tillbaka till andningen när det uppstår situationer som på något sätt känns svåra och på så sätt ge sig själv en bättre chans att hålla lugnet och närvaron.

MSC har hjälpt oss att hålla ett fokus som handlar om att vi måste ha tid och vilja att ta hand om oss själva och inte enbart alla andra. Att sluta kämpa mot kroppens signaler, att kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver. Vi tror att de flesta som jobbar med någon form av socialt arbete behöver hitta sätt och strategier att ta hand om allt som en får till sig, alla människoöden en blir delaktig i. Detta för att vi ska hålla i längden och inte samla på oss mer och mer av andras känslor och bekymmer tills de står oss upp i halsen. MSC kan verkligen vara en metod för detta, att kunna hjälpa sig själv till mer förståelse för sina reaktioner och känslor, men också ett sätt att hitta vänligheten mot sig själv som är så viktigt.

Låter denna utbildning som någonting för dig? Klicka här för att läsa om utbildningen.