”Vi hjälper små och stora organisationer att utvecklas, bryta vanor och inspireras till förändring”

Sverigehälsan erbjuder kurser och utbildningar som bygger på forskning, för dig som arbetar med HR och ledarskap, hälsoutveckling, vård, skola och social omsorg. Vårt utbud av utbildningar erbjuder en bredd av kurser till nytta för dig och er verksamhet. Vi siktar alltid på att förmedla tillämpningsbara kunskaper och ett tydligt och mätbart resultat. Några exempel är kurser inom ledarskap och motivationsarbete, samtal, konflikt- och krishantering, stress och stresshantering samt beteendeanalys för organisationer. Till vår hjälp har vi en rad erfarna utbildare i form av bl a organisationspsykologer, hälsoutvecklare och arbetsmiljöexperter.

Våra utbildningar har stöd i modern psykologiforskning och har utvecklats för att möta era aktuella behov. Utöver våra öppna kurser och program som du hittar här på sverigehalsan.se så skräddarsyr vi kortare och längre utbildningsupplägg direkt för er inom en rad områden:

Låt Sverigehälsan ta hand om er kommande kunskapssatsning! Välkommen att skicka in en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för en dialog om kompetensutveckling och uppdragsutbildning. Vi hjälper redan en rad privata och offentliga verksamheter att utvecklas och står gärna till tjänst med referenser från tidigare uppdrag.

Intresseanmälan

 

 

Kontakt:
Peter Stjernfeldt
Sverigehälsan AB
Telefon: 0708-82 70 60
E-post: peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se