Gå en yrkeshögskoleutbildning på Sverigehälsan (YH)

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. Utbildningarna uppdateras kontinuerligt för att uppfylla de behov och krav som arbetsmarknaden ställer. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Om våra yrkeshögskoleutbildningar

  • Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av myndigheten för yrkeshögskolan.
  • I och med att utbildningarna är framtagna i nära samarbete med arbetslivet får man som yh-studerande ofta jobb direkt efter examen.

Funktionsnedsättningar Ny YH-kurs!

 KURSSTART: Distans 2020-10-05 (två träffar i Malmö)

Dokumentation och kvalitetssäkring Ny YH-kurs!

KURSSTART: Distans 2020-11-02 (två träffar i Malmö)

Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT

ANSÖKAN ÖPPNAR FEBRUARI 2021

Ring oss på 040-698 60 00 eller fyll i nedanstående formulär så återkommer någon av våra utbildningsrådgivare.

Välkommen till en utbildning som gör skillnad – direkt i din yrkesvardag!