Stresshantering för hållbarhet i privatlivet och arbetslivet

Kursstart
Stockholm: 2021-01-13

Mindfulness för hållbara medarbetare och organisationer

6 900 kr inkl. moms

Boka direkt!

Ett 8-veckorsprogram i Mindfulness för dig med stressrelaterad problematik

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som hjälper oss att förebygga, reducera och återhämta oss från stress. I många fall ökar mindfulness livskvaliteten då man lär sig att möta och hantera svåra känslor. Med mindfulness höjs lyhördheten för det som sker både inom dig och i din omgivning. Under åtta veckor övar vi upp den naturliga förmågan att vara närvarande och bryter invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa. Programmet är erfarenhets- och upplevelsebaserat och bygger på systematisk träning i meditation och hathayoga (mindful yoga). I upplägget ingår arbetsmaterial och hemuppgifter från originalprogrammet Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR) som utarbetats av Jon Kabat-Zinn MBSR. Originalprogrammet i MBSR är uppdelat i flera steg. Denna kurs tillsammans med en dags tyst cityretreat motsvarar steg-1 och ger dig möjlighet att fortsätta med steg-2.

Information till arbetsgivare

Mindfulness är ett kostnads- och tidseffektivt sätt för arbetsgivare att öka hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen. Modern forskning visar att träning i mindfulness skapar en stimulerande, varmhjärtad och god arbetsmiljö där människan står i fokus. Det ökar också kreativiteten och minskar sjukfrånvaron. I grunden handlar mindfulness om att förhålla sig till tillvaron på ett närvarande och konstruktivt sätt. Metoden är enkel men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. I mindfulness använder vi oss av andnings-, kropps- och attitydövningar för att vara här och nu. I en rapport från Försäkringskassan (2018) kännetecknas hållbara och friska organisationer och företag av fyra faktorer:

 • Känsla av delaktighet hos medarbetarna
 • Fungerande kommunikation och tydliga roller
 • Ledarskap som ser förbi vinster och ökad produktivitet
 • Uppmärksamhet för och medkännande syn på hälsa och sjukfrånvaro

Mindfulness kan hjälpa organisationen på alla fyra punkter. Ett första steg kan vara att hjälpa medarbetare som har problem med stress på jobbet. Med hjälp av detta program får deltagaren lära känna sig själv och sina stressorer och hjälp med effektiv stresshantering och återhämtning.

 

[/content_box]
[/content_boxes]
Boka direkt

Upplägg

Under 8 veckor med en träff/vecka jobbar vi med oss själva som verktyg för att förbättra vår förmåga till stresshantering och återhämtning. För att få ut det mesta av utbildningen bör man också göra alla de övningar som ingår mellan utbildningstillfällena.

Om vi inte kan ha utbildningen på plats i våra lokaler på grund av covid-19 kommer utbildningen inte ställas in. Den kommer bedrivas helt på distans med digitala träffar. I nuläget räknar vi med att ha den på plats.

Vad är Mindfulness?

Mindfulness eller medveten närvaro går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att inte värdera eller döma sina tankar och känslor utan att observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övar du din uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att du genom att rikta om din uppmärksamhet ska kunna påverka det enda som egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om tidigare och oroa oss för vad som ska hända i framtiden. Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av stress, ångest och nedstämdhet då man tenderar att älta det som hänt och oroa sig för framtiden. MBSR är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, Ph.D, grundare för Center of Mindfulness på UMass Medical School, USA.

Våra utbildningsledare

marie swartling philip baskurs mindfulnessMarie Swartling Philip har lång erfarenhet av att leda kurser i mindfulness, stresshantering och personlig utveckling. Hon har under många år jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering på bl a arbetsförmedlingen, inom vården och olika företag inom privat sektor. Hon är utbildad Mindfulnesslärare i MBSR och MSC och är beteendevetare, kommunikolog och diplomerad coach. Hon har en magisterutbildning i Arbete och Hälsa från Karolinska Institutet där hennes examensarbete handlade om mindfulness i arbetslivet.

Kursdagar

Datum för Mindfulness för hållbara arbetsplatser

Vecka 1: 2021-01-13
Vecka 2: 2021-01-20
Vecka 3: 2021-01-27
Vecka 4: 2021-02-03
Vecka 5: 2021-02-10
Vecka 6: 2021-02-17
Vecka 7: 2021-02-24
Vecka 8: 2021-03-10

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Hammarby fabriksväg 61 (vån 6)

Tid: 18:00 – 20:00

Utbildningskostnad

6 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 690 kr inkl. moms.

Boka utbildning

8-veckors kvällskurs i MBSR

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  6 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 690 kr inkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  6 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 690 kr inkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.