Kurststart
Distans: 2021-03-11
Malmö: 2021-05-03

Utbildning i ACRA

Sverigehälsan presenterar den första utbildningen i A-CRA som baseras på den svenska orginalmanualen. Metoden är en vidareutveckling från CRA och kan användas av dig som arbetar med stöd och behandling av tonåringar och unga vuxna med missbruksproblem. Utbildningen sker under tre dagar på distans eller på Sverigehälsan i Stockholm/Malmö.

A-CRA – en metod som bygger på MI och KBT

A-CRA är en vidareutveckling från CRA och sträcker sig mot ungdomar och unga vuxna. Programmet finns – liksom CRA – med i socialstyrelsens riktlinjer. Det kan användas inom öppenvård, men även inom sluten vård. Då i kombination med andra insatser.

A-CRA är ett manualbaserat behandlingsprogram för ungdomar eller unga vuxna med missbruksproblematik, och utfärdas en gång i veckan under 3 månaders tid.

Under denna period träffar man individen tolv gånger, två individuella träffar med vårdnadshavaren eller annan viktig vuxen samt två träffar gemensamt med ungdom och vårdnadshavare eller annan viktig vuxen.

Boka direkt

Hur kan du använda A-CRA?

Vi riktar oss till dig som arbetar med stöd och behandling av tonåringar och unga vuxna med missbruksproblem.

Eftersom metoden är manualbaserad – och enkel att följa, har du alla hjälpmedel till hands. Med utbildningen och manualen som stöd kommer du snart att vara en van och säker behandlare/samtalsledare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Teori varvas med praktiska övningar

Vi jobbar oss igenom alla olika procedurer i A-CRA med hjälp av riktiga fallbeskrivningar.

Under utbildningen kommer vi att tala mycket om vilken stil man har som samtalsledare. Vi talar mycket om att vara icke dömande och icke konfronterande. Metoden går ut på att ta fram klientens styrkor, och berömma dessa.

Procedurerna

Under A-CRA-utbildningen kommer vi noggrant att gå igenom procedurerna i manualen. Vi kommer att tala om allt från bemötande till hur vi kan motivera en icke motiverad klient att fullfölja sin behandling.

Tre dagar och din egna träning

Föreläsningar varvas med teori, praktiska övningar, filmvisning och diskussioner. Grundkursen är tre dagar, och delas upp i 2+1. För att få intyg krävs hundraprocentig närvaro samt godkänd inlämnad uppgift.

Kurslitteratur och kursintyg

Den fullständiga A-CRA-manualen på svenska ingår i kursavgiften. Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg.

Lärare

Utbildningen leds av Isabella Miulus, behandlingspedagog och certifierad (A)CRA terapeut.

Om kursledaren – Möt en av Sveriges mest erfarna utbildare

Isabella Miulus

Har jobbat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, SiS och behandlingshem. Arbetar idag som utbildare och metodhandledare på Humana. Svensk översättare av (A)-CRA-manualen.

Få en utbildning med hög internationell standard

Isabella är certifierad (A)-CRA-terapeut.

Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Hon är även certifierad utbildare och metodstödjare i Connect för HVB.

Träffa en lärare med livslång erfarenhet

Isabella är uppvuxen i Stockholms skärgård. Hennes föräldrar drev behandlings- och motivationshem för tunga missbrukare, samt familjehem. Att hjälpa människor till förändring har varit en självklarhet sedan barnsben.

Kursdatum

Utbildningskostnad

6 500 kr inkl. moms, varav anmälningsavgift 650 inkl moms. Fakturering sker i samband med kursstart.

Boka utbildning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  6 500 kr inkl. moms, varav anmälningsavgift 650 inkl moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgift och kurslitteratur ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.