Medveten närvaro och acceptans

En kurs under två dagar för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor.

Boka direkt

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Kursen är upplevelsebaserad där övningar och teori varvas och ger grundläggande kunskap inom Mindfulnessbaserad stressreduktion. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid bl a stress, ångest och smärtproblematik. Du får redskap för att förebygga stress och för att hantera och integrera upplevelser och erfarenheter i livet och arbetslivet.

Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Kursen riktar sig till dig som arbetar både individuellt och med grupper. Mindfulness ger möjlighet till fördjupad självkännedom, ökad närvaro och livskalite i livet.

Forskning visar att Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

 • ökad möjlighet att hantera egen och andras stress och smärta
 • snabbare återhämtning
 • ökad möjlighet till medvetna val
 • ökat fokus och mer energi
 • ökad medvetenhet om automatiska kopplingar mellan tankar-känslor-kroppsförnimmelser
 • minskad prestationsångest
 • Ökad medvetenhet och uppmärksamhet
 • Ökad närvaro och lyhördhet i samtal
 • ökad livskvalite; glädje, kreativitet och spontanitet
 • ökad förmåga att hantera utmaningar
 • fördjupad självkännedom
 • förebygger empati utmattning

Tidigare deltagare

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu

Om kursledaren

Utbildningen i Malmö leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och 99 Berättelser.

Utbildningen i Stockholm leds av Marie Swartling Philip, lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, utbildad vid Center for Mindfulness Sweden. Marie har även gått instruktörsutbildning i mindfulness hos Sverigehälsan och lärarutbildning i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Marie är beteendevetare och har en magisterutbildning i Arbete och Hälsa från Karolinska Institutet och hennes magisteruppsats handlade om mindfulness i arbetslivet. Hon har mångårig erfarenhet av att leda kurser i mindfulness.

I Göteborg leds utbildningen av Santoshi Pörner lärare utbildad i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR i Stockholm. Hon är bl.a. pedagog, dipl. coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare med 20 års egen praktik av mindfulness. Santoshi har mångårig erfarenhet av arbete med mindfulness i arbete med stressproblematik, utbrändhet i arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Santoshi har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering med mindfulness som bas.

Kursdagar

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Malmö

Dag 1: 2020-03-31
Dag 2: 2020-04-01

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Nils Forsbergs plats 3
Malmö

Tid: 09:00-16:30

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Stockholm

Dag 1: 2020-10-15
Dag 2: 2020-10-16

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Hammarby fabriksväg 61 (vån 6)

Tid: 09:00-16:30

Boka utbildning

Baskurs i Mindfulness

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  4 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 490 kr inkl. moms (2 dagar).
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  4 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 490 kr inkl. moms (2 dagar).
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.