Vår baskurs i Mindfulness är en utbildning där övningar och teori varvas och ger grundläggande kunskap inom det forskningsbaserade programmet mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Mindfulness är ett användbart förhållningssätt och verktyg i arbetet med klienter. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid exempelvis stress, ångest, nedstämdhet och smärtproblematik.

Forskningen visar också att mindfulness kan bidra positivt inom en mängd områden – genom att vi ökar vårt fokus och får mer energi ökar vi också möjligheten till att göra medvetna val, samtidigt som det minskar prestationsångest och förebygger empatiutmattning. Vår självkännedom fördjupas och vi får större medvetenhet om automatiska kopplingar mellan tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Det ger snabbare återhämtning, vilket leder till ökad livskvalitet och förmåga att hantera utmaningar.

Vad är Mindfulness?

Mindfulness eller medveten närvaro går ut på att vara medveten om det som händer i nuet. Att inte värdera och döma sina tankar och känslor utan att observera och beskriva sin upplevelse. I mindfulness övar du din uppmärksamhet och koncentration. Grundtanken är att du genom att rikta om din uppmärksamhet ska kunna påverka det enda egentligen går att påverka – nuet. Vi tenderar att gå på autopilot och reagera utifrån invanda reaktionsmönster baserat på det vi varit med om innan och oroa oss för vad som ska hända i framtiden.

Träning i medveten närvaro används ofta i psykoterapi för personer som lider av stress, ångest och nedstämdhet då man tenderar att älta det som hänt och oroa sig för framtiden. MBSR är en evidensbaserad metod för att återhämta sig och hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, Ph.D, grundare för Center of Mindfulness på UMass Medical School, USA. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i MBSR via Center for Mindfulness, USA. Internationellt är MBSR-programmet det mest beforskade programmet i världen.

Boka direkt

Våra utbildningsledare

Anna Wejlemark Sverigehälsan

Utbildningen i Malmö leds av Anna Wejlemark. Hon är leg. psykiatrisjuksköterska, lärare/instruktör i MBSR/MKBT. Utbildad i ACT, KBT och Mindful Self Compassion. Hon arbetar sedan många år tillbaka på en smärtrehabiliteringsenhet som beteendevetare. Hon har tidigare arbetat på beroendemottagning och psykiatrisk akut- och öppenvårdsmottagning.

 

marie swartling philip baskurs mindfulness

Utbildningen i Stockholm leds av Marie Swartling Philip, lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, utbildad vid Center for Mindfulness Sweden. Marie har även gått instruktörsutbildning i mindfulness hos Sverigehälsan och lärarutbildning i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Marie är beteendevetare och har en magisterutbildning i Arbete och Hälsa från Karolinska Institutet och hennes magisteruppsats handlade om mindfulness i arbetslivet. Hon har mångårig erfarenhet av att leda kurser i mindfulness.

Kursdagar

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Stockholm

Dag 1: 2020-11-05
Dag 2: 2020-11-06

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Hammarby fabriksväg 61 (vån 6)

Tid: 09:00-16:30

Kursdatum för Baskurs i Mindfulness Malmö

Dag 1: 2020-11-05
Dag 2: 2020-11-06

Plats:
Sverigehälsans lokaler
Nils Forsbergs plats 3

Tid: 09:00-16:30

Boka utbildning

Baskurs i Mindfulness

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  4 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 490 kr inkl. moms (2 dagar).
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  4 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift 490 kr inkl. moms (2 dagar).
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så berättar vi mer om utbildningen.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.