Evidensbaserad praktik (EBP) är ett relativt nytt begrepp inom socialt arbete. Syftet med EBP är att öka möjligheterna att hjälpa. I en evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken.

Det finns goda skäl att arbeta evidensbaserat. När man ingriper i andra människors liv bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap. Det är oetiskt att använda en viss insats enbart på grund av att man tror att den är bra, om det samtidigt finns andra insatser som har ett vetenskapligt stöd för positiva effekter. Ett minimikrav är att undvika insatser som kan vara skadliga.

Evidensbaserad praktik förbättrar möjligheterna att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens och främjar utveckling.

Ambitionen är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. Helst ska insatsen vara utvärderad så att sannolikheten ökar att den ska hjälpa. Ett minikrav är att den inte ska vara skadlig. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Socialstyrelsens metodsammanställning

EBP innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Detta innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser:

 • den bästa tillgängliga kunskapen
 • den professionelles expertis
 • berörda personens situation erfarenhet och önskemål

Socialstyrelsen har gjort ett gediget arbete i att sammanställa en metodguide över metoder i socialt arbete som har stöd i forskningen. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens webbplats.

Sverigehälsan kan erbjuda utbildningar flera av de metoder som listas i metodguiden. Till vår hjälp har vi en rad erfarna utbildare i form av metodägare och certifierade/licenserade metodutbildare.

Vi erbjuder utbildningar inom:

 • ACRA – Adolescent community reinforcement approach
 • BVS-metoden – Färdighetsträning för att vuxna och barn ska lyckas
 • CRA – Community Reinforcement Approach
 • Din bror – färdighetsträning för nyanlända pojkar
 • ERASOR – Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Familjebehandling med KBT
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet Kat-Kitt – Kognitiv affektiv träning
 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • Kris & Krisstöd
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • LAB-Lågaffektivt bemötande
 • MI – Motiverande Intervju/samtal
 • MSC – Mindful Self-Compassion
 • Sexuella beteendeproblem
 • Spelmissbruksbehandling med KBT
 • Trauma och posttraumatiskt stressyndrom – PTSD
 • Tydliggörande pedagogik – tydlighet för fungerande vardag
 • ÅP – Återfallsprevention

Om du önskar utbildning i någon metod som inte finns i listan så kontakta oss gärna så undersöker vi om vi kan bistå eller förmedla kontakt med andra.

Vill du veta mer?

Kontakt

Jeanette Johansson-Ånmark
Verksamhetsutvecklare Sverigehälsan AB

E-mail: jeanette.johansson-anmark(a)sverigehalsan.se
Telefon: 0763-14 60 42

Är du intresserad av utbildning?

Välkommen att kontakta oss på telefon 040-698 60 00 så besvarar vi alla dina frågor.

Vill du hellre att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.