Välkommen på en endags workshop i KBT där du får chansen att boosta dina kunskaper och öva på att använda de viktigaste KBT-verktygen.

Inom KBT jobbar man utifrån tankar, känslor och beteenden. Under den här dagen går vi igenom de verktyg som ofta används i förändringsarbete för att bättre förstå och analysera och leda individer och grupper till förändring.

Boken 12 KBT-verktyg går igenom de allra viktigaste verktygen för att bedriva terapi med så väl enskilda individer som grupper, familjer och företag. Under denna boost-dag så kommer vi arbeta med ett antal av dessa för att förfina era kunskaper kring dem. Dagen riktar sig till dig som läst någon av våra KBT-kurser de senaste åren eller som utbildat dig någon annanstans och använder KBT i ditt arbete. Dagen leds av Johan Waara, som många redan träffat inom ramen för en eller flera utbildningar hos Sverigehälsan.

För dig som

 • har gått en utbildning i KBT, på Sverigehälsan eller hos annan utbildare
 • vill träna och utveckla dina verktyg i KBT
Boka direkt

Dagens upplägg

Dagen är uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass

Pass 1: 9-12

Lunch: 12 – 13

Pass 2: 13 – 15

Vem håller i dagen?

Johan Waara, leg psykolog som tidigare arbetat som såväl skolpsykolog som på BUP. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, lärare m.fl.), med särskilt fokus på kommunikation. Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare på Sverigehälsan sedan 2004.

Se en föreläsning om KBT-verktygen med Johan

Intervju: Roger har gått flera av Sverigehälsans utbildningar och deltog i den senaste workshopen i KBT

Datum för utbildningsdagen

Boka utbildningsdag

Boosta dina KBT-verktyg

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.