Kursstart
Stockholm: 2021-03-01

21 300 kr inkl. moms

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning. Läs mer om kommunal vuxenutbildning här.

På vår kostrådgivarutbildning får du

 • Yrkesverksamma lärare med erfarenhet av kostförändringar.
 • Psykologisk inriktning – tankar, känslor och beteenden styr kostvanor
 • Fokus på hur du förmedlar kost- och näringslära
 • 1 termin – 96 lärarledda timmar
 • Sex tillfällen à två heldagar – du behöver inte bo nära skolan.

Utbildningen kan sökas både som privat yrkesutbildning och som kommunal vuxenutbildning på olika orter i landet.
Läs mer
 om kommunal vuxenutbildning här.

Boka direkt

Kosten påverkar hela livet

Intresset och medvetenheten för kost och hälsa är idag större än någonsin. Våra kostvanor har en stor påverkan på vår hälsa och vårt sätt att fungera i vardag och i arbetet.

Samhället behöver din kunskap

Behovet i samhället av personer med god utbildning inom kostlära och näringslära ökar. Som diplomerad Kostrådgivare är du attraktivt på arbetsmarknaden. Med kostlära kan du hjälpa andra till förändring och sunda kostvanor.  

Förstå psykologin bakom kosten

Att arbeta som kostrådgivare handlar till stor del om att förändra tankar, känslor och beteenden. Under vår kostutbildning får du lära dig det psykologiska bakom våra kostvanor.

Kommunicera näringslära

Kostrådgivarutbildningen lägger stor vikt vid det rådgivande samtalet. Du får inte bara kunskap utan lär dig att förmedla kostlära på ett sätt som når fram.

Lär dig möta olika behov och förutsättningar

God kost och hälsa ska vara tillgängligt för alla. Under kostutbildningen lär du dig att hjälpa individer och grupper med olika behov och förutsättningar exempelvis övervikt, träning och stress.

Ta din yrkesroll till nästa nivå

Kostrådgivarutbildningen passar också dig som som redan arbetar med hälso- och friskvård och vill komplettera din kunskap. Vi har även deltagare som arbetar inom omsorg, skola, matlagning och träning som vill ta sin yrkesroll till nästa nivå.

Gå på ett infomöte om utbildningen!

Förhållningssätt och upplägg

Erfarna och yrkesverksamma utbildare

Kostutbildningen leds av erfarna utbildare med lång praktisk erfarenhet av kostrådgivning riktad till individer och grupper.

En termin – sex tillfällen à två heldagar.

Utbildningen om kost är en termin lång och där du är på plats sex tillfällen à två heldagar i månaden. Denna tillgänglighet gör att vi har elever från hela Sverige på vår kostutbildning.

Inga myter, mer vetenskap

Vår utbildning till kostrådgivare baseras på aktuell forskning. Du lär dig att ge kostråd utifrån välgrundad vetenskap och att kritiskt granska myter som finns om kost.

Arbeta med riktiga klienter

Du får arbeta med konkreta fall samt öva på kostrådgivning med faktiska klienter under handledning.

Vem kan söka?

För att antas till kostrådgivarutbildningen bör du ha viss arbetslivserfarenhet och ett intresse för att utveckla kost och hälsa hos dig själv och andra.

Kostrådgivarutbildningens mål

Målet är att du efter kostrådgivarutbildningen ska kunna arbeta som kostrådgivare. Du ska även kunna komplettera yrkesrollen du har idag med dina nya kunskaper.

Kursens innehåll

KOSTRÅDGIVNING: KOSTLÄRA OCH NÄRINGSLÄRA

 • Hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan
 • Kostrådgivning individuellt och i grupp
 • Kostrådgivning för grupper med olika förutsättningar
 • Kostrelaterade sjukdomar
 • Kostanalys och praktisk kostträning
 • Att inspirera till bättre kostvanor
 • Kost och hälsa
 • Näringsämnen – deras uppbyggnad och funktion i kroppen
 • Kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler
 • Glykemiskt index
 • Matsmältningen
 • Kost- och näringsrekommendationer
 • Praktisk kostregistrering
 • Övervikt och fetma
 • Socker och sockerkänslighet
 • Kost och idrott
 • Klientarbete under handledning

KOGNITIV PEDAGOGIK – Kostens psykologi

 • Handledning som kunskapsutvecklande process
 • Kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod
 • Tankar, känslor och beteenden
 • Schemamodellen- självbilden
 • Schemamodellen – positiva och negativa tankar
 • Schemamodellen – automatiska tankar
 • Dysfunktionella scheman
 • Tankefällor – Ohjälpsamma tankemönster
 • Kognitiva triangeln – Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
 • Hur vi tar in och bearbetar information
 • Förändringsarbete
 • Återkoppling och reflektion

HÄLSOPEDAGOGIK – att kommunicera hälsa

 • Hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter
 • Hälsofrämjande förhållningssätt
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor

Kursdagar

Utbildningskostnad

21 300 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 100 kr inkl. moms.

Boka utbildning

Diplomerad Kostrådgivare – med kognitiv inriktning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 21 300 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 2 100 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.