En KBT-utbildning för dig som behöver praktiska och användbara verktyg i ditt arbete med människor. Utbildningen passar dig som arbetar behandlande, stödjande eller motiverande – men även dig som är på väg mot en ny yrkesinriktning. Du kan med fördel gå utbildningen parallellt med ditt arbete då den kombinerar seminarier och föreläsningar på plats hos oss med praktisk träning och studier på distans.

Boka direkt

Om utbildningen

Sedan starten 2005 har vi utbildat mer än hundra grupper på ett tiotal orter i landet, och drygt tvåtusen yrkesaktiva personer har genomgått utbildningen. Våra deltagare har bl a varit HR-personal, socionomer, behandlingsassistenter, lärare, specialpedagoger, parterapeuter, coacher, samtalsterapeuter och vårdpersonal, men även andra som vill utvecklas och integrera KBT i sitt nuvarande eller kommande arbete.

Utbildningen vänder sig till dig som möter patienter, elever, klienter, personal och medarbetare i samtal och där tillämpningsbar kunskap inom kognitiv beteendeterapi kan vara ett värdefullt redskap. Hör gärna av dig om du vill komma till tals med någon av våra tidigare deltagare för att ta reda på mer om hur de har använt utbildningen! Utbildningen kan anpassas som uppdragsutbildning och beställas till er arbetsplats.

Utbildningen kan anpassas som uppdragsutbildning och beställas till er arbetsplats.

Vad utbildningen ger dig

Kort uttryckt lär du dig förstå varför vi beter oss som vi gör. Du lär dig kartlägga tankar, känslor och beteenden och utvecklar därmed också dina redskap för att bemöta, motivera och förändra.

En stor del praktisk träning

Under utbildningen ger vi stort utrymme för praktisk träning i KBT-verktygen. Vi introducerar dig bl a till motiverande samtal (MI) och tränar praktiskt för att utveckla din förmåga att kommunicera och motivera till förändring. Du får kunskap om en rad problemområden som du kan möta i din yrkesroll och du får aktivt träna på ett förhållningssätt utifrån KBT. Läs gärna vår målbeskrivning för en detaljerad beskrivning av innehållet.

Se vår föreläsning om Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi

Kursledare

Utbildningen leds av legitimerade psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi, KBT-terapeuter med lång klinisk och pedagogisk erfarenhet.

Upplägg

Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med praktiska övningar. Utbildningen omfattar 8 lärarledda utbildningsblock à två dagar samt distansstudier under 1 år.

Kurskostnad och ansökan

Kurskostnad: 34 200 kr inkl. moms. Vid samtidig anmälan av flera deltagare från samma arbetsplats kan rabatt på utbildningskostnaden lämnas. Du är välkommen att kontakta oss på 040-698 60 00 eller via info@sverigehalsan.se om du har ytterligare frågor.

Kursdatum

Boka utbildning

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 34 200 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 3 400 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.