Utbildningen vänder sig till dig som vill ha effektiva KBT-verktyg för att arbeta med barn, unga och familjer i skola, stöd och behandling.

Beteendeproblem av olika slag samt bristande kommunikation uppstår ofta inom familjer. Att stötta familjer är på flera nivåer ett komplicerat arbete och något som kräver anpassade tekniker och verktyg.

Inom KBT jobbar man utifrån tanke, känsla och beteenden och under kursen presenteras teorier och begrepp som kan användas för att bättre förstå och analysera familj och familjedynamik på såväl individ- som gruppnivå. Du får också lära dig evidensbaserade metoder och verktyg för att kunna göra en bedömning av möjliga insatser.

Boka direkt

Om kursen

Att hjälpa familjer är på flera nivåer ett komplicerat arbete och något som kräver anpassade tekniker och verktyg. Inom KBT jobbar man med tanke, känsla och beteenden vilket är den bästa vägen fram för att hjälpa människor. Samtliga av dessa delar syftar till att hjälpa personer på såväl individ- som på gruppnivå. Denna utbildning ger dig som jobbar med familjer och ungdomar värdefulla kunskaper och många praktiska verktyg.

Vad kursen ger dig

Deltagaren lär sig under kursen att både teoretisk och praktiskt kunna kartlägga, utreda och behandla problem inom en familj. Vidare så övas deltagarna löpande i alla de praktiska verktyg som är nödvändiga för att komma framåt i utredning och behandling. Att öva sig i dessa praktiska delar syftar till att på bästa sätt kunna hjälpa de drabbade.

Kursens innehåll:

Kursen ger en bred orientering från flera psykologiska perspektiv. Huvudfokus för innehållet ligger på utrednings- och behandlingsinsatser som syftar till att hjälpa såväl den enskilde som familjen som helhet. Kursen innehåller bland annat:

 • tillämpad beteendeanalys
 • inlärningspsykologiska grunder
 • övning av samtalsredskap i kontakten med både enskilda individer inom en familj samt i mötet med hela familjen samlad
 • strukturerade utredningar
 • konflikthantering samt att hantera aggressivt utagerande
 • hur familjen påverkas av risk-/missbruk
 • hur familjen påverkas av psykisk ohälsa
 • KBT-behandlingsverktyg för hela eller delar av familjen
 • återfallsprevention och uppföljning

Se vår föreläsning om Familjebehandling med KBT

Kursens upplägg

Kursen är utformad i 4 block om två dagar:

 1. 2 dagar – grundläggande inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys
 2. 2 dagar – grunder, utredning och samtal
 3. 2 dagar – åtgärderna, behandling och anpassade insatser
 4. 2 dagar – avslutning, återfallsprevention och uppföljning
Läs mer

Kursledare

Kursen leds av Johan Waara, leg psykolog som tidigare arbetat som såväl skolpsykolog som på BUP. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, lärare m.fl.), med särskilt fokus på kommunikation. Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Kursdatum

Boka utbildning

Familjebehandling med KBT

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 15 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1590 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.