Familjebehandling KBT

Prospekt
Blankett för anmälan
Boka direkt

15 900 kr inkl. moms

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha effektiva KBT-verktyg för att arbeta med barn, unga och familjer inom skola, behandling, omsorg och psykiatri. KBT är en väl beprövad metod för att hjälpa människor som på olika sätt mår dåligt, har beteendeproblem eller om kommunikationen brister och skapar problem.

Arbetar du på skola, inom socialtjänst eller barnpsykiatri, på HVB-hem eller i någon annan verksamhet där du kommer i kontakt med familjer så är det här utbildningen för dig.

Boka direkt

Familjebehandling med KBT

Med KBT arbetar man på tre nivåer, tanke, känsla och beteende. Ett effektivt sätt att hjälpa människor vidare från sina problem. Att hjälpa familjer är ett komplicerat arbete och något som kräver anpassade tekniker och verktyg, dessa går vi igenom under utbildningen.

Vad utbildningen ger dig

Under utbildningen lär du dig kartlägga, utreda och behandla problem som kan uppstå i familjer. Vi utövar också praktiskt övning i de verktyg som är nödvändiga för att komma framåt i utredning och behandling. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa de familjer du möter i ditt arbete.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en bred orientering avseende familjebehandling med KBT. Huvudfokus för innehållet ligger på utrednings- och behandlingsinsatser som syftar till att hjälpa såväl den enskilde som familjen som helhet.

Kursen innehåller bland annat:

 • tillämpad beteendeanalys
 • inlärningspsykologiska grunder
 • övning av samtalsredskap
 • strukturerade KBT-utredningar
 • konflikthantering samt hur att hantera aggressivt utagerande
 • hur familjen påverkas av risk-/missbruk
 • hur familjen påverkas av psykisk ohälsa
 • KBT-behandlingsverktyg för hela eller delar av familjen
 • arbete med hemmasittarbeteenden
 • återfallsprevention och uppföljning

Presentation av utbildningen

Utbildningens upplägg

Utbildningen är utformad i 4 block om två dagar:

 1. 2 dagar – grundläggande inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys
 2. 2 dagar – grunder, utredning och samtal
 3. 2 dagar – åtgärderna, behandling och anpassade insatser
 4. 2 dagar – avslutning, återfallsprevention och uppföljning

Utbildare

Utbildningen leds av Johan Waara, leg. psykolog som tidigare arbetat som bland annat skolpsykolog och på BUP. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, lärare m.fl.), med särskilt fokus på kommunikation. Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Datum

Utbildningskostnad

15 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1590 kr inkl. moms.

Vi erbjuder också handledning

Läs mer

Boka utbildning

Familjebehandling med KBT

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 15 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1590 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.