Kursstart
Distans: 2021-03-08

förändringsledarskap sverigehälsan

Boka direkt

13 900 kr exkl. moms

I en värld som är i ständig förändring behöver vi chefer och ledare med rätt kompetens för uppgiften. Vi vet att beslutsfattande och kommunikation är A och O. Men när ska man egentligen göra vad? Vad är viktigt att tänka på när man tar beslut som påverkar hela organisationen och i vilket stadie ska man involvera arbetsgruppen? Denna utbildning ger dig en övergripande förståelse för ledarskapets roll i förändringsarbete och ger dig verktygen för att bedriva hållbart och effektivt förändringsledarskap.

Organisationsförändringar och förändringsledarskap

Kompetens att leda förändringsarbete har blivit allt viktigare i rollen som chef. Med denna utbildning vill vi ge dig de verktyg och den kunskap som krävs för att leda ett framgångsrikt förändringsarbete i både organisationer och andra gruppsammansättningar.

Vad utbildningen ger dig

Här får du en gedigen genomgång av ledarskapets roll under en förändringsprocess baserat på etablerade metoder och relevant forskning.  Du lär dig förstå hela förändringsprocessen med fokus på organisation, kultur, lärande och kommunikation. Under utbildningen får du möjlighet att applicera dessa kunskaper på din organisations situation och behov.

Ur innehållet

 • Att upptäcka förändringsbehov
 • Att ta beslut
 • Att förbereda förändring
 • Att upprätthålla förändring

Upplägg

Utbildningen startar med ett introduktionsseminarium där du får lära känna utbildningsledarna och de andra deltagarna, ni presenterar er själva, vad ni jobbar med och vad ni vill få ut av utbildningen. Ämnet förändringsledarskap introduceras och ni går igenom viktiga begrepp, det centrala innehållet och upplägget. Sedan släpps en föreläsning i veckan på den gemensamma plattformen som du kan se när du vill. Till varje föreläsningar finns tillhörande uppgifter. Efter sista föreläsningen presenteras en slutuppgift. Därefter kommer ett slutseminarium där utbildningen sammanfattas och ni diskuterar vad ni kommit fram till i era slutuppgifter.

 • Introduktionsseminarium
 • Sex digitala föreläsningar – titta när du vill (1 ny föreläsning/vecka)
 • Tillhörande hemuppgifter
 • Slutuppgift
 • Slutseminarium

Våra föreläsare

Denna utbildning leds av Linda och Tobias Widar. Linda doktorerar i arbetshälsovetenskap, samt undervisar i ledarskap och organisationsteori, vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv på Högskolan i Gävle. Tobias har flerårig chefserfarenhet på olika nivåer inom psykiatri och missbruksvård där han bedrivit förändringsarbete på individnivå. Tillsammans driver de Widar Consulting AB som erbjuder utbildning i ledarskapsutveckling.

Kursdatum

Utbildningskostnad

13 900 kr exkl. moms varav anmälningsavgift 1 400 kr exkl. moms.

Boka utbildning

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  13 900 kr exkl. moms varav anmälningsavgift 1 400 kr inkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad:
  13 900 kr exkl. moms varav anmälningsavgift 1 400 kr exkl. moms.
  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du frågor om denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär om du har frågor kring denna utbildning så återkommer vi inom kort.
Du kan även nå oss på telefon 040-698 60 00.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.